Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 11. 2007

Pondělí 19. listopadu 2007

Členové zemědělského výboru přijmou delegaci Parlamentu čínské provincie Gansu

v 10.00 hodin v místnosti č. 104

Ve dnech 18. - 24. listopadu navštíví Tchajwan delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Markem Bendou.

Z programu : návštěva Výzkumného ústavu průmyslové technologie, přijetí viceprezidentem pro legislativu a přijetí ministrem hospodářství, ministrem životního prostředí a ministrem financí.

Ve dnech 18. - 22. listopadu navštíví Mongolsko delegace výboru pro obranu vedená předsedou Janem Vidímem.

Z programu: přijetí předsedou Velkého státního churalu, přijetí ministrem obrany a ministrem zahraničních věcí, jednání s předsedou rozpočtového výboru, výboru pro členění státu a s předsedkyní výboru pro bezpečnost a zahraniční politiku.

Ve dnech 18. - 22. listopadu navštíví Norsko delegace Komise pro rovné příležitosti vedená předsedkyní Soňou Markovou.

Z programu: jednání na Ministerstvu pro záležitosti dětí a rovné příležitosti, návštěva neziskové organizace MiRA - Senteret, jednání s výborem pro rodinu a kulturu norského parlamentu a jednání s Antidiskriminačním ombudsmanem.

Ve dnech 19. - 21. listopadu navštíví Belgii delegace výboru pro životní prostředí vedená místopředsedou Václavem Menclem.

Z programu : přijetí u předsedkyně partnerského výboru regionu Brusel, návštěva podniku Cluster Rochet Solides (problematika komunálního odpadu), schůzka s předsedkyní a členy výboru pro veřejné zdraví, životní prostředí a obnovu společnosti, jednání na Ministerstvu hospodářství, schůzka s generálním ředitelem spol. Intradel (zpracování komunálních odpadů) a přijetí u předsedy výboru pro životní prostředí Vlámského parlamentu.

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s izraelským velvyslanectvím a pod záštitou poslankyně Hany Orgoníkové pořádá

Veřejnou diskusi na téma

Izraelská zahraniční politika a vztahy s EU
od 18.00 hodin v místnosti č. 108

 

Úterý 20. listopadu 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme studenty a profesory Univerzity Karlovy v čele s rektorem UK
profesorem RNDr. V. Hamplem, DrSc.

v 10.30 - 11.30 hodin v místnosti č. 120

Členové hospodářského výboru přijmou delegaci výboru pro ekonomické záležitosti Parlamentu Indonésie ve 14.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

Ve dnech 20. - 22. listopadu navštíví Litvu delegace kontrolního výboru vedená předsedou Vladimírem Koníčkem.

Z programu: jednání se členy parlamentního výboru pro audit, jednání s představiteli Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí na téma systém kontroly státního rozpočtu a kontrola programů spolufinancovaných z fondů EU, setkání s generální auditorkou Litevské republiky.

Občanské sdružení Nahlas pod záštitou poslance Petra Tluchoře pořádá

odborný seminář na téma

„Budoucnost vakcinační politiky v ČR v souvislosti

s očkováním proti pneumokokovým infekcím

od 14.00 hodin v místnosti č. 55

 

Středa 21. listopadu 2007

Ve dnech 21. - 23. listopadu navštíví Itálii delegace Stálé komise pro práci Kanceláře PSP ČR vedená předsedou Lubomírem Sukem.

Z programu: jednání v Poslanecké sněmovně, jednání s generálním sekretářem

a ředitelkou odboru zahraničních vztahů

Ve dnech 21. - 23. listopadu navštíví Makedonii delegace zahraničního výboru vedená předsedou Janem Hamáčkem.

Z programu: jednání se členy partnerského zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti, jednání s předsedou Parlamentu, s místopředsedkyní vlády pro evropskou integraci a s ministrem zahraničních věcí.

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 8.30 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (tisk 250)

Rekapitulace: zpravodaj posl. M. Urban

Přizvaní: představitel MF

od 9.00 hodin

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 398 Všeobecná pokladní správa - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (tisk 299) a státní rozpočet České republiky na rok 2008 (dle dokumentace k návrhu zákona) – společné jednání se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2008 pro PSP

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Přizváni: zpravodajové výborů ke kapitolám

SR 2008

od 11.00 hodin

4. Vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 (tisk 300) - příprava návrhu usnesení pro jednání PSP

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Přizvaní: představitel MF

od 14.00 hodin

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (tisk 299) - příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2008 pro PSP - dokončení Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Přizvaní: představitel MF

od 15.30 hodin

6. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Rafaj

Přizvaní: představitel MF

od 16.00 hodin

7. Zprávy

8. Rozpočtová opatření

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod záštitou předsedy Waltera Bartoše pořádá

Konferenci na téma

„Minimalizace šikany“

od 10.00 - 16.00 hodin v místnosti č. 108

Cílem konference je vyvolat diskusi širokého spektra expertů, politiků a praktiků na téma systémového postupu proti školnímu šikanování. Příkladem dobré praxe bude prezentace výsledků tříletého pilotního projektu „Minimalizace šikany“.

Tisková konference při příležitosti konference "Minimalizace šikany", která se
koná pod záštitou předsedy sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Waltera Bartoše

od 13.00 hodin v kinosále

 

Čtvrtek 22. listopadu 2007

Akce nejsou hlášeny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 6 (22. listopadu 2007)

 

Pátek 23. listopadu 2007

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka pořádá

Občanské sdružení SPES

seminář na téma

Insolvenční zákon jako nová možnost pro předlužené domácnosti

od 10.00 - 13.30 hodin v místnosti č. 108

Tématy semináře jsou:

Základní informace k insolvenčnímu zákonu pro nepodnikatelské subjekty

Zahraniční zkušenosti s insolvenčním zákonem

Insolvenční zákon a jeho dopad na ekonomiku v České republice

Insolvenční zákon v každodenní praxi

Zastoupení EK v ČR, Středisko bezpečnostní politiky, Centrum pro sociální

a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd a Institut ochrany obyvatelstva pořádá

Konferenci k 50. výročí založení Evropské unie nazvanou
Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: Jak jsme na ni připraveni.

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)