Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 10. 2007

Pondělí 15. října 2007

EDUCON jménem kampaně Česko proti chudobě ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci pořádá pod záštitou předsedy výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišky

Parlamentní debatu „Rozvojové cíle tisíciletí„

Přispívá Česká republika dostatečně k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a ke zmírnění klimatických změn?

od 9.30 hodin v místnosti č. 108

Setkání českých a bavorských poslanců pod patronací místopředsedy výboru pro evropské záležitosti Jana Bauera se koná od 14.00 hodin v místnosti č. 55

Asociace pro mezinárodní otázky pořádá

veřejnou diskusi

Současná zahraniční politika Íránu

od 16.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Hosty budou:

Majlis Alaeddin Boroujerdi

předseda výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku parlamentu Íránské islámské republiky

Jan Hamáček

předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

Poslanci J. Kochan, P. Vanoušek a J. Šenfeld se ve dnech 14. - 16. října zúčastní v Lisabonu setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC).

 

Úterý 16. října 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

22. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček převezme petici nevládních organizací k sněmovnímu tisku 191 = novela zákona o pobytu cizinců na území ČR . Petici do PSP ČR přinesou Mgr. Pavel Čižinský (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva), Mgr. Marek Čaněk (Multikulturní centrum Praha), Pavla Burdová-Hradečná (Poradna pro uprchlíky) a další zástupci asi 30 nevládních organizací včetně Amnesty International. Jednotlivé nevládní organizace chtějí peticí vyjádřit svůj nesouhlas s restriktivními opatřeními vůči uprchlíkům a cizincům.

od 10.30 hodin v prostorách sekretariátu předsedy PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 1

Ve dnech 14. - 17. října navštíví Českou republiku delegace výboru pro zahraniční záležitosti a národní bezpečnost Poradního shromáždění Íránské islámské republiky vedená předsedou Alaeddinem Boroujerdiem.

Z programu:

16. října

16.00 - 17.30 hodin v místnosti č. 56

jednání delegace se členy zahraničního výboru

17.30 - 17.45 hodin v místnosti č. 56

tiskový briefing

18.00 - 19.00 hodin v místnosti č. 56

jednání delegace se členy a vedoucí Stálé delegace PS do MPU poslankyní Hanou Šedivou

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch v místnosti č. 109C

od 8.30 hodin

 

Středa 17. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedu výboru pro zahraniční záležitosti a národní bezpečnost Poradního shromáždění Íránské islámské republiky Alaeddina Boroujerdiho

a členy delegace

ve 14.00 - 14.30 hodin v místnosti č. 120

a

jednání delegace s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

od 10.00 hodin v místnosti č. 55

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na neformálním zasedání předsedů vlád a prezidentů členských států EU v Lisabonu ve dnech 18. – 19. 10. 2007 (Návrh smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení Evropského společenství)

uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

 

Čtvrtek 18. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Tisková konference na téma Stav příprav Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 v Liberci se koná po skončení schůze podvýboru pro mládež a sport od 16.15 hodin v místnosti č. 23

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch v místnosti č. 109C

od 15.00 hodin

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

1. Schválení programu schůze.

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 288

Předkládá: zástupce MPSV ČR

Zpravodaj: posl. C. Zapletal

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

10 minut po skončení interpelací v místnosti č. 6, Sněmovní 3

1. Zahájení schůze a schválení návrhu pořadu

2. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/

uvede: ministr Jiří Pospíšil

ministryně Džamila Stehlíková

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

3. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/

uvede: nám. ministra práce

a sociálních věcí Petr Šimerka

zpravodajka: posl. Soňa Marková

Evropská akademie pro demokracii pořádá pod záštitou místopředsedy

Poslanecké sněmovny Jana Kasala

diskusní odpoledne na téma

Bezpečné silnice a realita

od 14.00 hodin v místnosti č. 106

Podvýbor RV pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie v místnosti č. 56

od 14.00hodin

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 22

od 14.30 hodin

Podvýbor VZ pro investice v místnosti č. 22

od 15.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 19, první část (18. října 2007)
Výbor pro sociální politiku
Mimořádná schůze (18. října 2007)
RV - Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie
č. 4 (18. října 2007)
VZ - Podvýbor pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace
č. 3 (18. října 2007)
VVVKM - Podvýbor pro školství
č. 5 (18. října 2007)
Stálá komise pro rodinu
č. 4 (18. října 2007)
Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 5 (18. října 2007)
Volební komise
č. 20 (18. října 2007)

 

Pátek 19. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)