Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 20. do 26. 8. 2007

Pondělí 20. srpna 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 21. srpna 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

TK poslaneckého klubu ČSSD – v 9.00 hodin v místn.č. 23

18. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin.

Vl. návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sn. tisk 222/ - třetí čtení

20. schůze Poslanecké sněmovny - byla zahájena

20 minut po skončení 18. schůze Poslanecké sněmovny

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců nebyl schválen:

Informace vlády o právním statutu vojenských odborníků Spojených států amerických, pobývajících v současné době v České republice v souvislosti s přípravou umístění radarové stanice USA

Informace vlády o postupu nejvyšší státní zástupkyně a okresních státních zástupců v kauze Jiřího Čunka

Prohlášení Parlamentu České republiky k propuštění jihokorejských rukojmí

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby v místnosti č. 103B

po ukončení jednání Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 15 (21. srpna 2007)

 

Středa 22. srpna 2007

Tisková konference s předsedou Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Jeronýmem Tejcem k výsledkům šetření stálé komise ve vztahu k Radimu Obstovi

Od 10.00 hodin v místnosti č. 23

Předseda zemědělského výboru Jiří Papež přijme egyptského

ministra zemědělství a rekultivace půdy

Amina Ahmeda Abaza

v 15.15 hodin v místnosti č. 55

 

Čtvrtek 23. srpna 2007

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Zahájení schůze

2. Aktuální zahraničněpolitická informace

Aktuální vnitropolitická situace v Ruské federaci

Odstoupení Ruské federace od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE)

Informaci podá: zástupce MZV

v 9.45.00 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

priority portugalského předsednictví

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 10.30 hodin

4. Vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

Informace o jednání o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území České republiky

Informace o zrušení zastupitelských úřadů ČR a generálních konzulátů ČR

Představení náměstka ministra zahraničních věcí pro transformaci a management Martina Čermáka

ve 12.00 hodin

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) /sněmovní tisk 194/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. J. Schwippel

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. K. Konečná

ve 12.20 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně

a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Bauer

ve 12.30 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/

Uvede: zástupce MŠMT

Zpravodaj: posl. H. Mallotová

ve 12.45 hodin

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku , který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. R. Kufa

Tisková konference KSČM se koná od 11.30 hodin v místnosti č.22

 

Pátek 24. srpna 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)