Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - 4 (17. 2. 2017)
Za českými "ministry krajany" sklonku monarchie

Problematika z ryze politické historie byla námětem dalšího ze setkání nad novými knihami z fondu Parlamentní knihovny. Hostem večera pořádaného ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky se 13. února 2017 stal
dr. Martin Klečacký, historik a autor publikace o dvou vynikajících osobnostech veřejného života české společnosti sklonku rakousko-uherské monarchie.

Jeho kniha Český "konzul" ve Vídni přináší komentovanou korespondenci mezi českým historikem, státním úředníkem a ministrem v předlitavské vládě Antonínem Rezkem (1853-1909) a mladočeským poslancem, předsedou poslaneckého klubu a Rezkovým nástupcem v úřadu ministra krajana Bedřichem Pacákem (1846-1914).

Poutavým vyprávěním dr. Klečackého mohli zájemci nahlédnout do způsobů jednání a myšlení obou mužů, a tím také širokých souvislostí tehdejšího společenského klimatu. Velkému zájmu se těšily zejména otázky konkrétního výkonu agendy ministra bez portfeje, tzv. ministra krajana, coby zástupce české etnické skupiny v předlitavské vládě. Podobně objevným byl i zasvěcený popis širších životních příběhů obou veřejně činných osobností, kterými přednášející historik přiblížil řadu konkrétních dobových reálií a vývojových modelů.

K radosti organizátorů se podvečera zúčastnili i další specialisté v čele s žijící legendou české historické obce docentem Janem Galandauerem, kteří svými dotazy a glosami přispěli k mimořádně soustředěné a podnětné atmosféře setkání.

Zahájení přednášky
ředitelem PK dr. Tikovským
Autor a jeho publikace
při podpisu do knihy hostů PK
Neformální diskuse autora a účastníků
po skončení přednášky

S ohledem na své zaměření se kniha Martina Klečackého nepochybně stane právě v Parlamentní knihovně vyhledávaným titulem. 

ISP (příhlásit)