Aktuality

(re)Vize knihoven 21. století. Prostor – funkce – příležitost (3. 3. 2022)
Online podoba výstavy, která byla 1. 3. zahájena v Moravské zemské knihovně

Stěžejní část výstavy, která byla na začátku března otevřena, představuje vybrané rekonstrukce knihoven v ČR mezi lety 2015-2020. Na panelech je představeno celkem 21 knihoven od těch nejmenších obecních, až po krajské.

V další části je přiblížena rekonstrukce jihomoravských knihoven realizovaných z krajského dotačního titulu Obecní knihovna, dále historii výstavby MZK a také návrhy knihoven studentů Fakulty architektury VUT v Brně.

Online podoba výstavy je rozšířena o další rekonstrukce realizované od roku 2020:
https://architektura.knihovny.cz/

„Výstava svým názvem odkazuje na proces úspěšné revitalizace knihoven, které zhmotnily svou vizi a nyní mohou sloužit jako příklad dobré praxe a inspirace pro ostatní knihovny. Cílem výstavy je ukázat architektonickou proměnu prostor českých knihoven, která souvisí s proměnou role veřejných knihoven, které se stávají místem setkávání, tvůrčího rozvoje, komunitního života a stávají se tak nedílnou součástí života obce. Podpora výstavby, rekonstrukci a vybavování knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center je také jedním z klíčových cílů nové Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027. Výstava vznikla v rámci činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (MCVRK), jednou z jeho náplní je seznamovat odbornou, ale také širokou veřejnost s aktuálními trendy na poli architektury knihoven" uvádí autorka výstavy, Mgr. Lenka Dostálová, která má na starosti MCVRK.

„Chceme představit knihovny v podobě, v jaké jsou připraveny plnit svoji roli kulturních, vzdělávacích a komunitních center. Neboť těmi současné veřejné knihovny jsou nebo se snaží být. Pryč je doba, kdy knihovna byla vnímána jako sklad knížek. Nyní je především společenskou institucí, která zvláště na malých městech je poslední stopou přítomnosti péče státu o občany. Tím se rozšířilo portfolium činností knihoven, zvýznamnila se jejich povaha jako kulturních a komunitních center obce, a souběžně vzrostly i nároky na prostory, v nichž tuto činnost vykonávají", dodává k výstavě ředitel MZK Tomáš Kubíček.

ISP (příhlásit)