Aktuality

Informace z PK 9/2021 (1. 7. 2021)
Lipnická bible - vzácný rukopis zapůjčený na léto do ČR z Muzea bible (USA)

Lipnické léto s LIPNICKOU BIBLÍ

Kdo navštíví o letošních prázdninách Lipnici nad Sázavou, bude mít jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět krásně vyvedenou latinskou bibli, která byla dopsána právě v Lipnici 21. května roku 1421. Na hradě, který v té době patřil nejvyššímu purkrabímu Čeňkovi z Vartenberka, písař nalezl v době husitských bouří potřebný klid na tvorbu opisu knihy knih.
Bible je zručně vyvedena na listech pergamenu s množstvím iluminací. Některé z nich byly vytvářeny ještě kolem poloviny 15. století. Kolem roku 1500 získala bible svou současnou knižní vazbu, která vznikla pod vlivem jihoněmecké oblasti. Je otázkou, zda vazbu provedl cizí knihař u nás, nebo bible v té době již opustila Čechy. O tomto konkrétním opisu bible se dozvídáme až kolem roku 1920, kdy byla součástí oxfordské sbírky britského obchodníka, bibliofila a filantropa Charlese Williama Dyssona Perrinse. Po jeho smrti byla bible vydražena na aukci Sotheby´s v roce 1960. Později bible putovala přes další soukromé sbírky, až v roce 2012 byla zakoupena Muzeem bible ve Washingtonu. Díky vstřícnosti tohoto muzea se bible alespoň na krátko může vrátit na místo svého původu, kde si ji můžeme prohlédnout na výstavě Lipnická bible 1421 – 2021.
Autorský kolektiv historičky Lucie Doležalové vydal precizní studii o této bibli v kontextu doby i tehdejší knižní kultury s názvem Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku.

Digitální podoba LIPNICKÉ BIBLE:

Další zajímavé odkazy k tomuto tématu:

Unikátní Lipnická bible se vrátí domů ze Spojených států domů
Ručně psaná Lipnická bible se po 600 letech vrátí na místo, kde vznikla
Spolek za záchranu domu J. Zrzavého - projekt Lipnická bible

ISP (příhlásit)