Aktuality

Informace z PK 7/2021 (1. 6. 2021)
1.6. - Mezinárodní den dětí
Chudoba dětí v ČR - etický, sociální a politický problém


Prvního června si připomínáme Mezinárodní den dětí, svátek, který se od roku 1949 slaví po celém světě pod různými názvy, např. Den pro ochranu dětí, Světový den dětí.
V současné době se lidé, nejen v České republice, potýkají s nepředvídatelnou situací, která zasáhla do života většiny rodin. Mezi nejvíce ohrožené skupiny finanční nejistotou a sociální nestabilitou patří rodiny s dětmi, zejména samoživitelé a samoživitelky. Reportáže, rozhovory a analýzy zaměřené na sociální nerovnost a skrytou chudobu mapuje portál Chudé Česko 21.

V březnu 2021 Poslanecká sněmovna schválila novelou občanského zákoníku zákaz vymáhání dluhů dětí. Tohoto zákazu se lidé mohou domáhat do 21 let věku. V Mapě exekucí, vytvořené nevládními organizacemi Otevřená společnost a Ekumenická akademie, je ukázán podíl lidí v exekucích na všech obyvatelích nad 15 let. Je v ní možné zjistit, jak vážné problémy s dluhy mají lidé v jednotlivých krajích, okresech, ale i obcích. V mapě jsou dostupná i data o celkovém zadlužení.
Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty vytvořená Centrem pro společenské otázky – SPOT zachycuje počty nezaměstnaných až na úrovně obcí a příjemce dávek v hmotné nouzi za poslední roky.

V České republice je v různých typech ústavů, jako jsou dětské domovy, dětská centra atd. přibližně 8 000 dětí. V Poslanecké sněmovně je připravena ke schválení novela zákona, která by přinesla zákaz umisťování dětí do ústavů ve věku do 3 let. Pozměňovací návrh k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. přichází se stanovením věkového limitu neumisťování dětí do 3 let věku od roku 2024, zákaz umisťování dětí do 1 roku věku je od 1. ledna 2023. Problematikou systému péče o ohrožené děti a její deinstitucionalizací se zabývá iniciativa 8000 důvodů, projekt Nadace J&T s podporou společnosti Hledáme rodiče, o.p.s.

Z fondu Parlamentní knihovny k tomuto tématu přinášíme výběr následujících titulů:

ISP (příhlásit)