Aktuality

Informace z PK 6/2021 (4. 5. 2021)
3. 5. - Mezinárodní den svobody tisku

3. květen – MEZINÁRODNÍ DEN SVOBODY TISKU

Svoboda tisku představuje právo na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředků, tj. tisku, rozhlasu, televize a dalších masmédií (včetně internetových) spočívající zejména v necenzurovaném zveřejňování informací a názorů. Svoboda tisku má zajišťovat svobodné utváření názorů. Podrobnosti v jednotlivých zemích obvykle upravují zákony o médiích, zejména tiskový zákon. Mezinárodní den svobody tisku je připomínán od r. 1993.

Aktuální stav svobody médií v ČR i ve světě shrnuje zpráva organizace Reportéři bez hranic.

Z fondů Parlamentní knihovny a databází periodik vybíráme publikace a články na uvedené téma:

1. Publikace z českého i zahraničního prostředí

2. Periodika věnující se žurnalistické teorii i praxi

3. Výběr článků z odborných periodik

4. Čítárna periodik Parlamentní knihovny

Kde a kdy nás zde najdete:
Sněmovní 1, místnost J 33 v přízemí
otevřeno od 8:30 do 16:00, ve dnech zasedání až do 19 hod.
Tel. 257 174 509

Abecední seznam periodik a Tematický seznam periodik v čítárně PK.

ISP (příhlásit)