Aktuality

6. dubna 1861 - 1. schůze voleného Českého zemského sněmu (6. 4. 2021)
Přesně před 160 lety bylo v budově dnešní Poslanecké sněmovny v pravé poledne zahájeno úvodní zasedání nově ustaveného Sněmu království českého.

160 LET OD ZAČÁTKU NOVÉ ETAPY
NAŠEHO PARLAMENTARISMU

Video k této významné události (vytvořeno Informačním a vzdělávacím střediskem Poslanecké sněmovny):

***

Parlamentní knihovna připravila ze svých fondů k tomuto významnému datu několik důležitých dokumentů i zajímavých ukázek z dobových novin, které se k události 1. schůze Českého zemského sněmu váží a tento materiál tak přináší rozšíření výše uvedeného edukačního videa.

Zákony

Říjnový manifest a diplom (225/1860 ř. z. a 226/1860 ř. z.)
20. říjen 1860
Císař František Josef I. vydal říjnový diplom, ve kterém oznamoval záměr zapojit do politického systému zastupitelské sbory.

Únorová ústava
26. únor 1861
Vyhlášena únorová (Schmerlingova) ústava. Na centrální úrovni ustavovala dvoukomorovou říšskou radu. Na úrovni zemí představovaly zastupitelské sbory zemské sněmy.

Říjnový diplom
z 20. října 1860
Únorová ústava
z 28. února 1861
Zákon o zastupitelstvu říšském
z 28. února 1861
Zřízení zemské v království českém
z 28. února 1861

Noviny ze 7. dubna 1861 - zprávy z prvního dne sněmu

Zajímavosti z dobových novin

Fejetony k zahájení činnosti sněmu i později k atmosféře při jednání

Fejeton Jana Nerudy
z 19. dubna 1861
Fejeton "Na galerii"
z roku 1867

Informace o vstupenkách na jednání sněmu v předvečer 1. schůze
Popis atmosféry v jednacím sále i charakteristika řečníků

Informace o vstupenkách na galerii
ze 4. dubna 1861
Fisiognomie sněmu
duben 1861

Seznam poslanců sněmu i s jejich povoláním

Seznam poslanců
Pražské noviny ze 7. dubna 1861

První schůze sněmů (český, moravský, slezský)
(všechny se konaly 6. dubna 1861)

Český sněm
6. dubna 1861
Moravský sněm
6. dubna 1861
Slezský sněm
6. dubna 1861

Maršálkové

V čele českého zemského sněmu stál Nejvyšší maršálek Království českého. Jeho funkční období, jakož i období jeho náměstka a sněmu jako takového, bylo stanoveno na šest let. Maršálek předsedal zemskému výboru, který byl exekutivním orgánem sněmu. Výbor úřadoval i v době, kdy sněm nezasedal, vedl správu zemského majetku a připravoval podklady pro jednání sněmu.

Maršálek Českého sněmu
v roce 1861
ISP (příhlásit)