Aktuality

Informace z PK 3/2021 (8. 3. 2021)
MDŽ - významné a inspirativní osobnosti

U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen (8. března) Vám přinášíme inspirativní příběhy pozoruhodných žen - osobností, které se podílely a podílejí na zlepšení politického, ekonomického nebo sociálního života. A to jak v současnosti, tak v minulosti.

Rovné příležitosti mezi ženami a muži si můžeme představit jako pomyslnou startovní čáru, ze které všichni aktéři vybíhají současně. Zatímco jedni běží, druhým se na nohy nabalují překážky, které souvisejí s jejich životní rolí žen, matek a manželek. A nyní se ke všemu přidala ještě pandemie neboli koronavirová krize. Zavřené školy, kroužky, obchody a služby, k tomu práce na home office a snaha vše zvládnout, vybalancovat, všechny učinit spokojenými… Je fér ovšem říci, že krize doléhá pochopitelně tvrdě i na muže, kteří čelí zvýšenému tlaku na zabezpečení rodiny a dalším problémům.

Připomeňme si tedy v této nelehké době významné ženy, které nám mohou být dobrým příkladem a inspirací, a které jsou rovněž silnými zbraněmi v nápravě genderových nerovností. K tomuto tématu má Parlamentní knihovna k dispozici mnoho zajímavých titulů a výběr těch nejlepších inspirativních životopisů a ženských memoárů Vám právě přinášíme. Stačí se začíst.
(rozkliknutím obálek knih se dostanete na detailní dokument)

1. SVĚTOVÉ ŽENSKÉ OSOBNOSTI SPJATÉ S POLITIKOU

2. ČESKÉ ŽENSKÉ POLITICKÉ OSOBNOSTI

3. INSPIRATIVNÍ ŽENSKÉ OSOBNOSTI (ČESKÉ NEBO ZAHRANIČNÍ)

4. VÝZNAMNÉ ŽENSKÉ OSOBNOSTI Z HISTORIE

ISP (příhlásit)