Aktuality

Informace z PK 6/2020 (9. 11. 2020)
400 let od bitvy na Bílé hoře

BITVA NA BÍLÉ HOŘE PŘED 400 LETY

Neděle, 8. listopadu 1620. Za ranního rozbřesku se formuje císařsko-ligistická armáda proti již rozestavěnému stavovskému vojsku. Poslední přípravy. Chystá se "veliká srážka", jak připravovanou bitvu za katolickou stranu označil plukovník neapolských mušketýrů Carlo Spinelli (Hollway, 2018). Za necelé dvě hodiny však byla snaha českého stavovského povstání zmařena a bělohorská bitva vstoupila do dějin jako jeden z osudových milníků vývoje českého státu i střední Evropy.

Český historik Jaroslav Goll (1846-1929) kdysi napsal, že si nedovede představit Čecha kterékoliv konfese nebo politické strany, "jenž maje vypravovati o tom, co následovalo po Bílé hoře, by zůstal zcela klidným a chladným, spokojuje se pouhým vysvětlením, jak tyto věci se sběhly". Tento výrok dokládá, jak se Bílá hora postupně stala národním traumatem, rovnítkem "poroby", "ztráty samostatnosti a státnosti", "vítězství cizáctví", "úpadku českého jazyka" a samozřejmě "temna".

Jak se lze dívat na tuto zásadní historickou událost s odstupem čtyř století? Svobodná vědecká diskuse postupně zbavuje fenomén Bílé hory zažitých interpretačních nánosů a nabízí plastický pohled na související otázky: celoevropský kontext globálního konfliktu známého jako třicetiletá válka, českou státnost, český podíl v habsburské monarchii, panovnický absolutismus, zápas o víru a svědomí, proměnu dobových elit, emigraci a exil, germanizaci a kulturu barokní éry.

Bohatý výběr knih z fondu Parlamentní knihovny od domácích i zahraničních autorů tak slibuje četbu s řadou objevných zjištění a nejedním překvapením.

 

Bílá hora

 

Pobělohorské období

 

Třicetiletá válka

 

Výběr zdrojů k tématu v databázích CEEOL a EBSCO*

* Zdroje jsou dostupné pouze z vnitřní sítě KPS, Senátu.

 

Aktuální prezentace některých titulů k tématu "Bílá hora - 400 let" z fondu PK v prostorách knihovny:

 

A na závěr ještě odkaz na zdařilou prezentaci k tomuto tématu na stránkách Národního muzea:

ISP (příhlásit)