Aktuality

Informace z PK 5/2020 (23. 6. 2020)
Milada Horáková (1901 - 1950)

MILADA HORÁKOVÁ (1901 - 1950)

27. června uplynulo 70 let od popravy Milady Horákové
právničky, poslankyně a bojovnice za práva žen.

Milada Horáková absolvovala pražskou právnickou fakultu a od roku 1927 pracovala v Ústředním sociálním úřadě hlavního města Prahy. Věnovala se problematice zrovnoprávnění žen a stala se aktivní členkou Ženské národní rady. V roce 1929 vstoupila do Československé strany národně socialistické. Během nacistické okupace byla za svou účast v odboji od roku 1940 vězněna.
Po návratu z nacistického vězení se aktivně zapojila do politického života. Vstoupila do vedení obnovené ČSNS a byla zvolena do poválečného Prozatímního Národního shromáždění na základě nepřímé volby. Působila v ústavně-právním, sociálně-politickém a zahraničním výboru. Poslanecký mandát obhájila ve volbách v květnu roku 1946. V Ústavodárném Národním shromáždění se stala místopředsedkyní ústavního výboru a členkou imunitního, právního, ústavně-právního a zahraničního výboru.
Po ustanovení Akčního výboru parlamentní Národní fronty 25. února 1948 nebyla vybrána mezi poslance, kteří měli deklarovat svou podporu obnovené Národní frontě a nové vládě Klementa Gottwalda, a očekával se její přechod do opozice. Na protest proti tomuto postupu 10. března 1948 rezignovala na poslanecký mandát.

V roce 1950 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Popravena byla navzdory přímluvám osobností z celého světa. Na vyšehradském hřbitově má Milada Horáková pouze symbolický hrob. Kde přesně jsou její ostatky pohřbeny, není známo. Plně rehabilitována byla v roce 1990.

Digitální badatelna Archivu Poslanecké sněmovny k osobě Milady Horákové - poslankyně nabízí tyto dokumenty a fotografie:

Osobní složka Milady Horákové

Slavnostní schůze Ústavodárného Národního shromáždění ČSR v Rudolfinu - oslava 2. výročí osvobození ČSR za účasti prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše, 6. května 1947
Bazar Československého červeného kříže na Slovanském ostrově - M. Horáková s H. Benešovou a A. Hodinovou-Spurnou, 15. listopadu 1947
Reportáž z plenární schůze Ústavodárného Národního Shromáždění ČSR - M. Horáková s F. Zeminovou, prosinec 1947

Fond Parlamentní knihovny k tomuto tématu obsahuje následující tituly:

Pozn: Obě nové publikace "Jdu s hlavou vztyčenou" a "Mám klid ve svém svědomí" jsou objednané.

***

ISP (příhlásit)