Aktuality

Informace z PK 3/2020 (10. 6. 2020)
Média a lidé

JAK ROZUMĚT MÉDIÍM

Mediální gramotnost je v současnosti aktuálním tématem. Jsme zaplavováni informacemi různého původu a různé kvality. Kromě šíření informací či kultury mohou média také posilovat nebo ohrožovat společenskou stabilitu, podporovat nebo brzdit společenské změny.

Podle Denise McQuaila, britského mediálního teoretika, vysokoškolského učitele a spisovatele zaměřeného na komunikační teorii a masmédia "právě média nám říkají, co by nás mělo zajímat, určují naše priority. Chceme vědět, co je ve zprávách, co se děje ve světě a co si o tom máme myslet." (Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv)

Jaký mají vliv komunikační technologie na myšlení člověka? Kdo vlastní české sdělovací prostředky a jak se to odráží v jejich obsahu? Víte, jak se v nich orientovat? Tušíte, co se odehrává v novinářském světě a kdo, jak a proč pro vás zprávy tvoří?

Vybrané publikace z fondu Parlamentní knihovny:

 

ROLE MÉDIÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Nejvýznamnější roli po bezprostředním informování obyvatel státními orgány o mimořádných událostech, jakými jsou např. přírodní pohromy, pandemie, hromadné nákazy zvířat atd., hrají média, která mají vliv na formování postojů široké veřejnosti. Zcela zásadně pak v této fázi záleží na tom, jakou informaci dokážou média divákům, posluchačům či čtenářům poskytnout. Jedná se o pravdivost informace, její přesnost, důležitost, jasnou formulaci a rychlost, s jakou se zpráva o mimořádné události či krizové situaci dostane do médií a dále k veřejnosti.

LEGISLATIVA - KRIZOVÁ SITUACE V ČR PODLÉHÁ PŘESNĚ DANÝM DEFINICÍM URČENÝM V PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONECH

Stěžejním zákonem je zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, kterému se někdy přezdívá krizový. Krizový zákon definuje krize tímto způsobem: "Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací (mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí). Krizovými stavy jsou: stav nebezpečí; nouzový stav; stav ohrožení státu a válečný stav."

Dalším důležitým zákonem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který řeší mimořádné události. Dle tohoto zákona je "mimořádná událost narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav); (mimořádná situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb)."

Krizový zákon a zákon o IZS ukládá všem, kdo provozují hromadné informační prostředky, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu, povinnost neprodleně na základě žádosti orgánů krizového řízení a bez náhrady nákladů a zejména bez obsahové úpravy a smyslu uveřejnit nařízení související s krizovým řízením a případné vyhlášení krizového stavu (zákon č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb.).

Vybrané publikace z fondu Parlamentní knihovny:

***

ISP (příhlásit)