Aktuality

Informace z PK 8/2019 (18. 12. 2019)
Vánoční čtení

Vážení a milí uživatelé Parlamentní knihovny,

protože se blíží vánoční a novoroční čas, Parlamentní knihovna Vám už tradičně nabízí čtení pro oddych i zamyšlení. Tentokrát Vám chceme představit řadu pozoruhodných edic českých nakladatelů, které se zaměřují na aktuální pohledy na současný svět, na dějinné události či na významné osobnosti kulturního, politického i vědeckého života.

Parlamentní knihovna Vám přeje příjemné čtení v pokojných vánočních dnech!

 

edice CROSSOVER (nakladatelství Argo)
Populárně naučné texty edice Crossover pomáhají čtenářům zorientovat se v aktuálních problémech propojené globální společnosti. Ať už se jedná o dlouhodobé principy (ekonomická nerovnost) nebo relativně čerstvé trendy (digitalizace), jejich vliv na fungování společností po celém světě je zásadní. Knihy vycházející v rámci edice se zabývají možnými scénáři dalšího vývoje a současně připomínají, že budoucnost je stále v našich rukách.

edice ALITER (nakladatelství Argo s nakladatelstvím Dokořán)
Populárně naučná řada je koncipována jako „edice moderních myšlenek“, a to jak výběrem témat, tak jejich zpracováním. Přináší originální pohledy a moderní témata, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, která autoři podávají čtivou a srozumitelnou formou.

edice 21. (XXI. století; nakladatelství Academia)
Jak bude vypadat budoucnost za několik let? Bude svět stejný jako dnes, nebo úplně jiný? Dojde ke konci dějin, nebo ke střetu civilizací, nebo prostě dojde pitná voda? K hlavním tématům edice patří politologie, sociologie, ekologie, globalizace, ale také náboženský a politický terorismus.

edice ČESKÉ MODERNÍ DĚJINY (nakladatelství Academia)
Ediční řada se zaměřuje na dosud neprobádané aspekty sociálních a kulturních dějin českých zemí od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století ve srovnávací středoevropské perspektivě.

edice ŠŤASTNÉ ZÍTŘKY (nakladatelství Academia)
Edice analyzuje vliv totalitní ideologie na kulturu, vědu a na život celé společnosti a zobrazuje tvář režimní každodennosti.

edice DNY, KTERÉ TVOŘILY ČESKÉ DĚJINY (nakladatelství Havran)
Edice mapuje nejvýznamnější události a zlomové historické momenty naší minulosti. Jde o nepříliš rozsáhlé, maloformátové, ale objevné studie, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici.

edice DĚJINY STÁTŮ (nakladatelství Lidové noviny)
Velmi úspěšná edice, která nepřetržitě vychází od r. 1995. Publikace přinášejí podrobné dějiny jednotlivých států většinou od českých autorů. Dnes už přes 90 vydaných titulů je často doplněno kapitolou o vztahu k českým zemím.

edice HISTORIE (nakladatelství Academia)
Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

edice DĚJINY EVROPY (nakladatelství Vyšehrad)
Edice mapuje dějiny Evropy od roku 300 do současnosti a přináší moderní syntetizující práce historiků, specialistů na dané období, kteří zároveň dokážou dané téma zpracovat čtivě a přístupně nejširší čtenářské obci. Vedle přehledu politických dějin se edice zaměřuje i na hospodářské, společenské, ideové a kulturní proměny. Pozornost je věnována i dějinám všedního života, minoritním skupinám, postavení žen ve společnosti a výkladům o proměnách rodiny.

edice KNIŽNICE DĚJIN A SOUČASNOSTI (nakladatelství Lidové noviny)
Historické a kulturněhistorické studie českých i zahraničních autorů zaměřené na méně známé události či na život "obyčejných" lidí.

edice VELKÉ POSTAVY ČESKÝCH DĚJIN (nakladatelství Vyšehrad)
Životní příběhy hybatelů českých dějin.

edice PAMĚŤ (nakladatelství Academia)
Ediční řada Paměť nabízí memoárově laděné texty významných českých vědců, politiků a dalších zajímavých osobností, jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století.

ISP (příhlásit)