Aktuality

Informace z PK 7/2019 (12. 11. 2019)
Listopadové novinky - přehled některých akcí našeho odboru v období 11/2019 a informace o aktuálních novinkách

* výstavy k 30. výročí listopadu 1989 *

Archiv Poslanecké sněmovny připravil výstavu dobových dokumentárních fotografií ze sbírek Severočeského muzea v Liberci:

"Listopad ´89 ve fotografiích Karla Čtveráčka"

Výstava proběhne od 5. listopadu do 6. prosince 2019 ve Dvoraně (Malostranské nám. 7/19, Praha 1).
Záštitu nad výstavou převzal vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny pan Jan Morávek.

***

Archiv Poslanecké sněmovny připravil ve spolupráci s Národní radou Slovenské republiky dlouhodobou výstavu:

"O slovo se hlásí...  Od listopadu ke svobodným volbám"

Jde o pohled na sametovou revoluci a následující přelomové události let 1989 a 1990 v Československu prostřednictvím dění v tehdejším Federálním shromáždění a národních radách obou republik. Výstava bude zahájena 13. listopadu 2019 a je umístěna ve foyeru jednacího sálu Poslanecké sněmovny.
Záštitu nad výstavou převzal předseda Poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček.

* novinky V4 *

Od 1. července 2019 do 30. června 2020 předsedá Česká republika Visegrádské skupině (V4).

Parlamentní knihovna představuje novou podobu společného portálu Digitální parlamentní knihovna V4+, který prošel kompletní změnou vzhledu a nyní je dobře dostupný i na mobilních zařízeních (responsivní funkce). Nově zde mohou uživatelé nalézt sekci výzkumných parlamentních pracovišť s přehledem vybraných studií a odborných prací, které zde budou uveřejňovat jednotlivá pracoviště partnerů zúčastněných zemí (CZ, HU, PL, SK a AT).
Na webových stránkách Parlamentní knihovny, v sekci E-zdroje, také nabízíme virtuální knihovničku V4 jako přehledný zdroj aktuálních informací, publikací, periodik, článků a studií o Visegrádské skupině.

* portréty maršálků opět v Poslanecké sněmovně *

Původní originály obrazů byly do sněmovní budovy zapůjčeny k vystavení v roce 2011 díky spolupráci s Národním muzeem u příležitosti konference věnované 150. výročí ustavení prvního voleného českého zemského sněmu roku 1861. S ohledem na klimatické podmínky však trvalé umístění obrazů v Thunovském paláci nebylo možné, Národní muzeum je proto v roce 2018 převzalo zpět.
V zájmu zprostředkování trvalé připomínky minulosti hlavního objektu Poslanecké sněmovny jako sídla někdejšího zemského sněmu se sněmovní kancelář rozhodla pořídit duplikáty všech obrazů. Se souhlasem Národního muzea jako majitele originálů zajistil Archiv Poslanecké sněmovny kopie špičkové kvality.
Výsledné reprodukce jsou umístěny v jednací místnosti předsedy Poslanecké sněmovny. Na jednotlivých portrétech jsou zobrazeni Albert František říšský hrabě Nostic-Rieneck, Karel hrabě Rothkirch-Panthen, Edmund hrabě Hartig, Adolf Vilém Daniel kníže Auersperg, Jiří Kristián kníže Lobkowicz, Karel Vilém Filip kníže Auersperg a Ferdinand Jiří August kníže Lobkowicz.

* nové knihy / knihovna doporučuje… *

ISP (příhlásit)