Aktuality

Pracovní setkání právnických knihoven (24. 9. 2019)
Ve dnech 18. – 20. září se v Praze uskutečnilo 22. pracovní setkání právnických knihoven z Česka a Slovenska.

Hlavním pořadatelem byla knihovna Ministerstva spravedlnosti ČR a Parlamentní knihovna se podílela na programu tím, že účastníky přivítala při exkurzi ve svých prostorách s následnou komentovanou prohlídkou budovy Poslanecké sněmovny.

Tato setkání mají především sloužit k výměně zkušeností a vzájemnému poznání pracovišť a zaměstnanců ať vysokoškolských knihoven (právnické fakulty, policejní akademie, justiční akademie), nebo institucionálních knihoven (ministerstva spravedlnosti, Poslanecká sněmovna). Součástí jsou i přednášky na aktuální témata a návštěvy odborných pracovišť v místě konání.
Letos to byla exkurze v Památníku Pankrác, na Ministerstvu spravedlnosti ČR, v Knihovně ministerstva se sídlem v Justičním areálu Na Míčánkách, v Poslanecké sněmovně a Národní technické knihovně.
Letošního setkání se zúčastnilo 31 knihovníků včetně pracovníků naší knihovny jako spoluorganizátorů. Parlamentní knihovna se do této akce zapojila teprve podruhé a je pro nás velice potěšitelné, že účastníci příznivě hodnotili návštěvu Poslanecké sněmovny.

Příští setkání se bude konat v roce 2020 na Slovensku a hostitelem bude Univerzitní knihovna Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

 

Přivítání účastníků v sídle PS -
hovoří H. Dolečková z Parlamentní knihovny
Návštěva prostor
Parlamentní knihovny
Účastníci si prohlížejí hlavní sál
Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)