Aktuality

100 let knihovního zákona (19. 7. 2019)
22. 7. 1919 byl Národním shromážděním schválen tisk 1233 - šlo o historicky první zákon, který legislativně organizoval veřejné knihovnictví na území nově vzniklé Československé republiky.

První knihovní zákon - 100 let

Letošní rok je pro naše knihovnictví velice významný, neboť si v létě připomínáme 100. výročí od přijetí prvního knihovního zákona – dne 22. 7. 1919 schválilo tehdejší Národní shromáždění československé na své 66. schůzi tisk 1233. Tento byl poté vydán jako zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních a s platností od 30. 7. 1919 se stal předpisem, který poprvé zákonně organizoval veřejné knihovny v naší zemi.

K tomuto (pro oblast knihoven) významnému výročí jsme pro odborný časopis "Čtenář" připravili článek s retrospektivním parlamentním pohledem na stoletou historii zákona s detailním popisem projednávání této verze i následujících podob (1919, 1959, 2001) a to s využitím všech dostupných parlamentních zdrojů.

ISP (příhlásit)