Aktuality

Informace z PK 11/2018 (30. 11. 2018)
Kroměřížský sněm - významná událost odehrávající se v revolučním roce 1848 - 49

KROMĚŘÍŽSKÝ SNĚM

22. listopad 1848 – 7. březen 1849

A nač jest historie, nemáme-li se z ní učiti a příklad a výstrahu sobě bráti?
Karel Havlíček Borovský

Připomeňme si v roce významných historických výročí ještě jednu „starší“ událost, která měla velký vliv na další vývoj střední Evropy včetně českých zemí – revoluční rok 1848, v němž se odehrál i tzv. Kroměřížský sněm, zasedání rakouského ústavodárného parlamentu, které probíhalo v Kroměříži od 22. listopadu 1848 do 7. března 1849.

Nově zvolený ústavodárný říšský sněm habsburské monarchie se sešel 22. července 1848 ve Vídni. Když však začátkem října ve Vídni vypukly ostré nepokoje, zasedání bylo přerušeno a sněm byl na základě příkazu císaře Ferdinanda I. přesunut do malého moravského města Kroměříže. Jednání sněmu tam bylo zahájeno 22. listopadu a sněmovní výbory nadále pracovaly na velmi svobodomyslném návrhu ústavy, která rakouskou říši přetvářela ve federaci svrchovaných národů. Zatímco v Kroměříži probíhala parlamentní jednání o nové ústavě, o rozsahu občanských a politických práv a o zrušení poddanství, povstání ve Vídni bylo tvrdě potlačeno. Nový císař František Josef I. spolu s vládou pak 7. března 1849 sněm násilně rozpustil a vydal ústavní listinu ze své vlastní moci (oktrojovaná ústava "březnová").

Ztroskotaný návrh kroměřížské ústavy předjímal základní lidská práva, která dnes najdeme v ústavách zemí, jež se osamostatnily po rozpadu habsburské monarchie.

Pohled na Kroměříž v 19. století

***

Parlamentní knihovna ve spolupráci s Archivem Poslanecké sněmovny nabízí tištěné a elektronické dokumenty, dobová periodika, historické studie, články a další zajímavé čtení o parlamentních událostech, odehrávajících se před 170 lety:

Knihy, články a studie ve fondu PK (Dokument PDF, 395 KB)
Dokumenty v digitálních knihovnách (Dokument PDF, 80 KB)
Výstavy (Dokument PDF, 230 KB)
TV a rozhlasové pořady (Dokument PDF, 126 KB)
ISP (příhlásit)