Aktuality

"Osmičková" výročí X - 1. zasedání RNS 1918 (14. 11. 2018)
14. listopadu 1918 poprvé zasedl parlamentní sbor nově vzniklé Československé republiky - Revoluční Národní shromáždění

"Osmičková" výročí X
100 let od prvního zasedání Revolučního Národního shromáždění

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ve spolupráci s tiskovým odborem prezentují digitální prameny vztahující se k prvnímu zasedání Revolučního Národního shromáždění (RNS).

Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 (stenozáznam z jednání) se v Thunovském paláci sešlo k první schůzi Revoluční Národní shromáždění, byl zvolen první československý prezident a zvolena byla i první československá vláda.

Z pozice předsedy Národního výboru schůzi v úvodu řídil Karel Kramář. Poděkoval vojákům a politikům, kteří se zasloužili o vznik Československa, i velmocím. A pronesl slova o tom, že dynastie habsbursko-lotrinská ztratila práva na český trůn a nový stát je svobodnou československou republikou. Aklamací byl prezidentem zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, který v té době ještě pobýval v zahraničí.

Rukopis zápisu 1. schůze RNS (z fondů Archivu Poslanecké sněmovny):

Následovala volba předsedy Národního shromáždění, kterým se stal František Tomášek, místopředsedy byli zvoleni František Udržal, Antonín Hajn, Alois KonečnýMethoděj Bella.

Během první schůze RNS byla zvolena první československá vláda v čele s Karlem Kramářem. Dělo se tak na základě Prozatímní ústavy, která předepisovala: "Moc výkonná a nařizovací přísluší 17členné vládě, jejíž předsedu a členy (ministry) volí Národní shromáždění." Vycházelo se z politických jednání mezi představiteli domácího a zahraničního odboje v Ženevě.

Programové prohlášení vlády bylo představeno až později (teprve 9. ledna 1919). Ministerský předseda Karel Kramář tehdy pronášel vládní program den po neúspěšném pokusu o atentát.
Poslanci se dělili do sedmi klubů. V Revolučním Národním shromáždění zasedali jen zástupci Čechů a Slováků, chyběli zástupci menšin. V prvním československém parlamentu samozřejmě zasedaly i ženy.

Slavnostní zasedání se odehrálo v prostorách malostranského Thunovského paláce. Podle publikace Národní shromáždění v prvním roce republiky (vyd. v r. 1919 předsednictvem Národního shromáždění) to tehdy byla "budova historickými vzpomínkami opředená, moderním potřebám parlamentu však nevyhovující, ale zase jediná, jíž mohlo se užíti bez překážek a ihned k zasedání, stala se prozatímním sídlem Národního shromáždění."

První schůze Revolučního Národního shromáždění skončila deset minut před druhou hodinou. "Když vycházeli poslanci ze sněmovní budovy, vítaly je tam radostně zástupy lidí, kteří ještě dlouho po skončené schůzi setrvávali na místě v živém hovoru," líčily atmosféru před parlamentní budovou Národní listy (14. listopadu 1918).

Z historických fondů periodik k této historické události z Parlamentní knihovny přinášíme tento výběr z dobových novinových titulků:

 

NOVINKA V ONLINE ZDROJÍCH:
Při příležitosti 100. výročí prvního zasedání RNS zahájil Archiv Poslanecké sněmovny proces zveřejňování postupně digitalizovaných osobních složek poslanců a senátorů ze svého fondu - v tomto případě je možno si prohlédnout jako úvodní krok tyto archiválie u poslanců RNS a zároveň je k dispozici inventář fondu RNS. Vše z tohoto období je přístupné v Digitální badatelně (sekce "Fondy a sbírky" - osobní složky v části "Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění", inventář RNS v části "Revoluční národní shromáždění").

První zasedání RNS přibližuje fond Parlamentní knihovny těmito hlavními dobovými parlamentárii:

 

Uchováváme minulost, ale žijeme v přítomnosti. Navštivte naši digitální parlamentní knihovnudigitální badatelnu.
Jsme tu pro Vás - můžete využít našich služeb při osobní návštěvě v Parlamentní knihovně, v Čítárně novin a časopisů i v Archivu Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny

ISP (příhlásit)