Aktuality

"Osmičková" výročí IX - vznik Československa 1918 (25. 10. 2018)
28. října - 100 let od vzniku samostatného československého státu.

"Osmičková" výročí IX - 100. výročí vzniku Československa

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny uvádějí další díl své digitální kolekce k osmičkovým výročím, tentokrát věnovaný jubilejnímu 100. výročí vzniku Československa 28. 10. 1918.

28. října 1918 převzal správu státu Národní výbor - orgán, který se původně ustavil v červenci roku 1918 a měl 38 členů. Složení Národního výboru odráželo poměr počtu hlasů a mandátů, které politické strany získaly ve volbách do říšské rady v roce 1911.

Národní výbor schválil večer 28. října první československý zákon (recepční zákon), který napsal předchozí noc A. Rašín, a tímto prvním zákonem ustavil sám sebe za nejvyšší orgán státu. První zákon byl následujícího dne publikován v denním tisku (ve Sbírce zákonů však vyšel až 6. listopadu 1918, pod číslem 11/1918 Sb.), stejně jako provolání k lidu.


(Kopie listiny, umístěná ve vstupních prostorách Poslanecké sněmovny, originál je v Archivu Národního muzea)

Národní výbor fungoval jako parlament i vláda (do 14. listopadu 1918) - byl přímým předchůdcem Revolučního národního shromáždění. Působil v Obecním domě a pak od 30. 10. v Harrachově paláci v Jindřišské ulici a nakonec od 11. 11. v kadetní škole na Hradčanech.


(Fotografie z knižního fondu Parlamentní knihovny)

V našich digitálních zdrojích (Digitální repozitář) je možno nalézt přepisy posledních 4 plenárních schůzí Národního výboru (z 2., 5., 9. a 13. listopadu):
http://www.psp.cz/eknih/1918nvc/stenprot/index.htm

Na Slovensku byla 30. října 1918 ustavena Národná rada slovenská, která přijala tzv. Martinskou deklaraci neboli Deklaraci slovenského národa.

 

Z historických fondů periodik k této historické události z Parlamentní knihovny přinášíme tento výběr z dobových novinových titulků:

 

Výběrová bibliografie z prací historiků ke vzniku republiky (taktéž z fondu Parlamentní knihovny):

 

U příležitosti tohoto historicky významného výročí uspořádala Poslanecká sněmovna v předsálí hlavního zasedacího sálu panelovou výstavu "Slavná Sněmovno!", která chronologicky přibližuje osudové i všední události osmičkových roků ve světle sněmovních dokumentů.

 

Uchováváme minulost, ale žijeme v přítomnosti. Navštivte naši digitální parlamentní knihovnudigitální badatelnu.
Jsme tu pro Vás - můžete využít našich služeb při osobní návštěvě v Parlamentní knihovně, v Čítárně novin a časopisů i v Archivu Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny

ISP (příhlásit)