Aktuality

"Osmičková" výročí V - vznik ČNR (25. 6. 2018)
50 let od vzniku zastupitelského sboru, jenž byl přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny.

"Osmičková" výročí V - 50. výročí vzniku ČNR

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny uvádějí další díl své digitální kolekce k osmičkovým výročím, tentokrát věnovaný vzniku České národní rady v roce 1968.

 

V roce 2018 uplyne 50 let od vzniku zastupitelského sboru, jenž byl přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny.

Česká národní rada (ČNR) vznikla roku 1968 na základě ústavního zákona č. 77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky, který byl přijat 24. 6. 1968 Národním shromážděním na 24. schůzi.

Posláním tohoto prozatímního orgánu se 150 poslanci (viz stenoprotokol k "Návrhu usnesení Národního shromáždění na stanovení počtu členů České národní rady a na volbu členů České národní rady) mělo být uzavření dohody s ústavně politickou reprezentací slovenského národa o federativním uspořádání republiky a následné ustavení budoucí řádné ČNR jako politického reprezentanta českého národa, tj. autonomní České socialistické republiky. Reprezentantem Slovenské socialistické republiky byla Slovenská národná rada.

Kandidáty na poslance prozatímní ČNR představovali jak dosavadní poslanci z tehdejšího Národního shromáždění, tak i význačné osobnosti českého veřejného života. Šlo o to, aby v ČNR byli zastoupeni představitelé všech politických sil, společenských organizací a osobností celonárodního významu. Pro zajímavost uvádíme jména některých zvolených členů ČNR: Čestmír Císař, Ota Šik, Zdeněk Jičínský, Rudolf Battěk, Otto Wichterle nebo herec Václav Voska.

K volbě kandidátů do ČNR došlo na 25. schůzi Národního shromáždění dne 10. 7. 1968 ve Španělském sále na Pražském hradě. Schůzi řídil předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský. Hlasováním bylo ustaveno, že volba bude tajná a zvolen bude kandidát, který obdrží více než 50 % hlasů z počtu přítomných poslanců. Nedostane-li některý kandidát 50 % hlasů, proběhne doplňovací volba. 
Z předložené kandidátky nebyli zvoleni dva kandidáti – Jiří Hanzelka a Pavel Kohout. V doplňující volbě, která se konala aklamací, pak byli zvoleni za členy ČNR jiní dva kandidáti (básník Lumír Čivrný a horník Václav Černovský). 
Předsedou ČNR byl následně jednomyslně zvolen Čestmír Císař a 31. července byli dovoleni místopředsedové, předsednictvo a výbory, dále byla přijata usnesení ČNR o jednacím a pracovním řádu.

Dobová fotodokumentace z volby členů ČNR je z fotosbírky Archivu Poslanecké sněmovny

ČNR od svého vzniku sídlila v Thunovském paláci ve Sněmovní ulici na Malé Straně, v sídle dnešní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

27. 10. 1968 byl přijat na 28. schůzi Národním shromážděním ústavní zákon č. 143/1968 Sb., kterým se Československo proměnilo ve federativní stát složený z ČSR a SSR. Na federální urovni vykonávalo zákonodárnou moc Federální shromáždění, na republikové úrovni národní rady. Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 1969. 

Z fondu Parlamentní knihovny přinášíme výběr z dobových novinových titulků v období kolem června 1968 k hlavním událostem, které jsou spojeny se vznikem ČNR:

 

Uchováváme minulost, ale žijeme v přítomnosti. Navštivte naši digitální parlamentní knihovnudigitální badatelnu.
Jsme tu pro Vás - můžete využít našich služeb při osobní návštěvě v Parlamentní knihovně, v Čítárně novin a časopisů i v Archivu Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny

ISP (příhlásit)