Aktuality

Informace z PK 8/2018 (23. 5. 2018)
Historická výročí - Pražská defenestrace 23. května 1618

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE, ZAČÁTEK TŘICETILETÉ VÁLKY

Václav Brožík: Defenestrace pražská 23. května 1618
(Svržení místodržících z oken Pražského hradu)
Galerie hl. m. Prahy

 

Pražská defenestrace roku 1618 náleží k těm okamžikům, v nichž se protnuly české dějiny s dějinami evropskými a světovými. Právě v historickém objektu paláce Smiřických, patřícím v současnosti do areálu Poslanecké sněmovny, se 22. května 1618 uskutečnila schůzka předáků české protestantské opozice, jejímž výsledkem byl plán radikálního vyjádření odporu vůči politice expanzivního katolictví, prosazované panovníkem a příslušníky jeho tábora.
Bezprostředně druhý den následující třetí pražská defenestrace rozpoutala nejen stavovské povstání, nýbrž vpravdě globální třicetiletý konflikt, který poznamenal Evropu i zámoří.
Po porážce českých stavů a s konečnou platností po Vestfálském míru prošly české země hlubokou politickou, demografickou a kulturní proměnou, jež byla a zůstává předmětem vášnivých debat mnoha generací osobností veřejného života, snažících se mezi výkladovými póly „temna a poroby“ a „barokního rozkvětu“ nalézt nejpravdivější možný pohled na minulost tohoto zásadního dějinného období.

 

K tomuto tématu nabízíme z fondu Parlamentní knihovny následující publikace a články:

Defenestrace - publikace z fondu PK.pdf (Dokument PDF, 620 KB)

A ještě několik doplňujících internetových odkazů:

Defenestrace - internetové odkazy.pdf (Dokument PDF, 350 KB)
ISP (příhlásit)