Aktuality

"Osmičková" výročí II - pohřeb Jana Masaryka (13. 3. 2018)
Další díl cyklu - tentokrát věnovaný smutnému aktu, který se konal 13. března 1948

"Osmičková" výročí II - pohřeb Jana Masaryka - březen 1948

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny uvádějí další díl své digitální kolekce k osmičkovým výročím, tentokrát věnovaný pohřbu Jana Masaryka.

U příležitosti dne, kdy uplynulo 70 let od pohřbu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, který se konal 13. března 1948, Parlamentní knihovna a Archiv PS představují toto výročí ve svých obrazových pramenech a také v knihovním fondu.

Z digitální parlamentní knihovny odkazujeme na 94. schůzi ústavodárného Národního shromáždění ze dne 10. března 1948, kde byli poslanci informováni o smrti tehdejšího ministra zahraničních věcí.

Fotodokumentace z 94. schůze je dostupná v naší Digitální badatelně (konkrétní ukázka z fotosbírky - prázdné křeslo ministra zahraničních věcí se smuteční kyticí):

 

Z obrazové dokumentace je patrné, že rozloučení se zemřelým se konalo nejprve v Pantheonu Národního muzea, kde nad rakví promluvil Klement Gottwald. Poté se vydal smuteční průvod za rakví Prahou, v průvodu šel jako první předseda ústavodárného Národního shromáždění Josef David. Z Černínského paláce byly ostatky zemřelého převezeny do Lán a uloženy do rodinného hrobu na lánském hřbitově.

Ukázky z fotosbírky Archivu Poslanecké sněmovny - celá kolekce fotografií k této události je dostupná v naší Digitální badatelně

 

Pro dokreslení tehdejší atmosféry přinášíme i výběr z dobových novinových titulků (z historických fondů Parlamentní knihovny):

 

Život a smrt Jana Masaryka v rozsáhlém fondu Parlamentní knihovny (vybraná bibliografie):

 

Uchováváme minulost, ale žijeme v přítomnosti. Navštivte naši digitální parlamentní knihovnudigitální badatelnu.
Jsme tu pro Vás - můžete využít našich služeb při osobní návštěvě v Parlamentní knihovně, v Čítárně novin a časopisů i v Archivu Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny

ISP (příhlásit)