Aktuality

Setkání nad zajímavými knižními tituly - 7 (2. 11. 2017)
Slavnostní uvedení VIII. a IX. svazku "Encyklopedie českých právních dějin" proběhlo v prostorách Poslanecké sněmovny.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny byly spolupořadateli oficiálního představení nejnovějších dvou svazků "Encyklopedie českých právních dějin", které se uskutečnilo 24. října 2017 v nových prostorách Dvorany Poslanecké sněmovny.

Encyklopedie představuje velkorysý projekt, který má sumarizovat historii státu a práva na českém území. Podílí se na něm celkem cca 750 autorů a nyní se nachází ve své polovině. V nejbližších dnech vyjde její desátý svazek z plánovaných dvaceti. Dosud vyšlé svazky mají kolem 900 stran, zbývající by měly vyjít do dvou let.

Představené dva díly jsou výjimečné tím, že se věnují procesům, včetně těch politických za minulého režimu - svazek VIII. shrnuje procesy do roku 1949, ten následující je věnovaný procesům od roku 1950. Jedná se celkem o rozbor více než 200 politických kauz, kde se najdou všechny důležité a známé, od středověku (Dalibor, Hus a další) až po nejnovější dobu. Posledním je proces s vydavateli Mein Kampf.

V úvodním slově přítomný doc. Petr Pithart ocenil celé dílo jako projekt, který nemá v naší právní literatuře obdoby, a vyslovil přesvědčení, že historici práva jistě budou z tohoto unikátního díla čerpat celá desetiletí.

Videozáznam z celé akce:
Encyklopedie - video

Encyklopedie
českých právních dějin
Úvodní slovo doc. Pitharta Představení "Encyklopedie"
Dvorana Poslanecké sněmovny

 

Všechny dosud vydané svazky jsou k dispozici ve studovně Parlamentní knihovny.

ISP (příhlásit)