Aktuality

Informace z PK 9/2017 (19. 9. 2017)
Plán podzimních "Setkání nad zajímavými knižními tituly a nedávnými historickými událostmi"

PŘEHLED DALŠÍCH LETOŠNÍCH AKCÍ Z CYKLU
"SETKÁNÍ NAD ZAJÍMAVÝMI HISTORICKÝMI TÉMATY"

Parlamentní knihovna, Archiv Poslanecké sněmovny a Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovolují pozvat na další cyklus podvečerních prezentací a přednášek. Tyto akce jsou veřejně přístupné a konají se v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických).

21. září 2017, 17:00

Socialistické Československo a německá sociální demokracie. Jsou "dobří" Němci i na Západě?

Přednáška historika Tomáše Malínka.

19. října 2017, 17:00

František Udržal - setkání nad monografií

ROKOSKÝ, Jaroslav a Jiří URBAN. František Udržal: sedlák a politik. V Praze: Vyšehrad, 2016, 282 s. ISBN 978-80-7429-633-8.

František Udržal, státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr národní obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o „budování státu“. Udržal zemřel v kritickém roce Mnichova.
Nacistická a komunistická historiografie v něm spatřovala nejen prominenta zostouzené první republiky, ale i čelní osobnost agrární strany, která byla hlavní státotvornou stranou meziválečného Československa.

Monografie českých historiků věcně, kriticky a bez předsudků představuje a hodnotí život a dílo Františka Udržala v proměnách doby. Jednotlivé kapitoly se věnují Udržalově hospodářské a zemědělské práci, jeho působení v křesle poslance zemského sněmu a říšské rady, jako ministra obrany a premiéra, ve vztahu k agrární straně i k jeho rodné obci a kraji, jejichž zvelebování věnoval nemalé úsilí.
Práce historiků Jaroslava Rokoského a Jiřího Urbana zaplňuje mezeru v české historiografii.

Představení knihy by se měla zúčastnit i vnučka Františka Udržala.

24. října 2017, 17:00

Prezentace 8. a 9. dílu Encyklopedie českých právních dějin / Procesy za účasti spoluautorů hesel z Ústavu pro studium totalitních režimů

Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek, Procesy (do roku 1949). Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN (eds.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, 877 s. ISBN 978-80-7380-656-9.
Encyklopedie českých právních dějin. IX. svazek, Procesy (od roku 1950) – Pů. Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN (eds.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2017, 929 s. ISBN 978-80-7380-657-6.

Osmý a devátý svazek Encyklopedie českých právních dějin se od ostatních dílů podstatně liší. Za pomocí velké skupiny autorů se podařilo vytvořit téměř kompletní soubor všech významných politických procesů od středověku až do současnosti. Tyto dva svazky, na rozdíl od ostatních, se tedy věnují aplikaci práva v oblasti politicko-trestněprávní. Procesy odrážejí nejen charakter trestního práva dané doby, ale zejména mocensko-politickou strukturu tehdejší společnosti, a v neposlední řadě morální profil čelných představitelů tehdejšího politického režimu.

http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/svazky/viii-svazek-procesy-do-roku-1949/

7. prosince 2017, 17:00

Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück 1939-1945

Přednáška historičky Pavly Plaché.

PLACHÁ, Pavla. Z Vídně do Ravensbrücku.: Příslušnice české menšiny ve Vídni deportované do koncentračního tábora Ravensbrück
Securitas imperii: studie. https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no27/044-061.pdf

termín v jednání

Život v zákopech 1. světové války – setkání nad knihou Muži proti ohni

Publikace objednána do fondu Parlamentní knihovny.

termín v jednání

Kolektivní násilí v českých zemích 1938-1945

Přednáška historika Jaromíta Mrňky.
https://www.ustrcr.cz/o-nas/

 

**********

Kontakt: Petr Dvořáček, l. 4131, Renáta Hamplová, l. 4506

Informace o setkáních nad knihou a historií, které již proběhly od října 2016 do června 2017, najdete na internetové stránce Parlamentní knihovny: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2036

ISP (příhlásit)