Aktuality

Mezinárodní odborný seminář zemí V4 (20. 6. 2017)
Ve dnech 15. a 16. 6. 2017 proběhl seminář pro informační specialisty a výzkumně-analytické odborníky z parlamentů zemí Visegradské skupiny (V4).

Parlamentní knihovna byla ve dnech 15. a 16. června 2017 organizátorem semináře pro informační specialisty parlamentů zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Kromě tradičních účastníků z řad knihovníků, kteří dlouhodobě udržují kontakty zejména díky pracovním setkáním ohledně společného portálu "Visegrad Digital Parliamentary Library", se jednání účastnili rovněž výzkumníci zastupující další pracoviště svých domovských parlamentů.

Smyslem jednání bylo především rozšíření dosavadního okruhu odborníků, kteří mohou sdílet poznatky se svými protějšky v parlamentech zemí Visegrádu. Výsledkem tohoto prvního propojení specialistů z oblastí knihovnictví, výzkumně-analytických služeb, dokumentace a prezentace parlamentní problematiky je především dohoda o konkrétních krocích, které povedou k modernizaci a rozšíření dosavadního portálu digitální knihovny. Jeho obohacený koncept nabídne uživatelům z řad parlamentních pracovišť prostředí pro efektivní výměnu informací ke společným tématům a externím návštěvníkům zpřístupní přehled literatury k tematice V4.

Kromě českých pořadatelů z Parlamentní knihovny, Archivu Poslanecké sněmovny a Parlamentního institutu se semináře účastnilo deset zahraničních hostů z odborných pracovišť parlamentu Maďarska, polského Sejmu i Senátu a slovenské Národní rady.

Nadcházející seminář uspořádají maďarští kolegové v první polovině roku 2018 v Budapešti.

Účastníci semináře na střeše budovy Rudolfina - po prohlídce místa historického sídla československého parlamentu

ISP (příhlásit)