Aktuality

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka (19. 6. 2017)
22. 6. 2017 - seminář na téma "Nechanice 1947"

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečerní seminář "Nechanice 1947: Selská jízda, agrární strana a třetí republika", který se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických).

Seminář se bude se věnovat tzv. Nechanické aféře z léta 1947, v jejímž pozadí byla snaha o rozbití stávající venkovské komunity a o potlačení projevů vlastenectví prostřednictvím zákazu závodů Selských jízd. Nechanické události se tak staly zkouškou bezpečnostních složek na blížící se únorový převrat roku 1948.

Selské jízdy vznikly v polovině 19. století jako projev vlastenecky laděných emancipačních snah v prostředí české a moravské vesnice. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo k úzké provázanosti selských bandérií s Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu. Mnozí z vedoucích činitelů jezdeckých selských spolků se stávali zároveň čelnými představiteli agrárníků na regionální i celorepublikové úrovni.
Během druhé světové války byly Selské jízdy zakázány a prohlášeny za organizaci nepřátelskou německé říši. Po skončení války přívrženci Selských jízd počítali s jejich rychlou obnovou, KSČ se však postavila proti s očerňující rétorikou, že jde o branný sbor nepovolené Republikánské strany. Teprve Nejvyšší správní soud jim dal za pravdu a existenci a činnost Selských jízd povolil.

Diskutovány budou jednak okolnosti pořádání závodů a zásahu proti nim, jednak podoby, jakými se Nechanická aféra promítla do života vesnické společnosti ve zbývajících měsících třetí republiky i v poúnorové době při prosazování kolektivizace venkova.

Hostem semináře bude pamětnice Růžena Jampílková, dcera někdejšího praporečníka Bradáčova sboru Selských jízd.
Moderují a přednášejí historici Jaroslav Rokoský a Jiří Urban.

Těšíme se na setkání.

ISP (příhlásit)