Aktuální čerpání a plnění rozpočtu KPS

Data minulých účetních období od roku 2010 eviduje monitor Státního rozpočtu, který zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dle druhů jednotlivých výdajů. Jedná se o specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému státní pokladny (tzv. Státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizována. 

Kancelář Poslanecké sněmovny, jako správce rozpočtové kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu, v rámci transparentnosti při  nakládání s veřejnými prostředky představuje tzv. rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je interaktivní, přehledný, transparentní, velmi snadno ovladatelný informační zdroj o čerpání finančních prostředků. Rozklikávací rozpočet je součástí webových stránek Poslanecké sněmovny. 

Rozklikávací rozpočet kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu  

Prezentované informace pocházejí z účetního systému Kanceláře Poslanecké sněmovny a jsou denně aktualizovány.
ISP (příhlásit)