Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020006542
Datum: 29. 4. 2020
Věc: Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 20.4.2020
ISP (příhlásit)