Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020005443
Datum: 9. 4. 2020
Věc: Zahraniční cesty výboru pro životní prostředí - zprávy z cest
ISP (příhlásit)