Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020004727
Datum: 29. 3. 2020
Věc: Vyplacené platy a náhrady poslankyně
ISP (příhlásit)