Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/003652
Datum: 6. 3. 2020
Věc: Zákoník práce - novelizace některých ustanovení
ISP (příhlásit)