Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/003168
Datum: 2. 3. 2020
Věc: Zápis z VVVKMT z 11.3.1998
ISP (příhlásit)