Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/002306
Datum: 13. 2. 2020
Věc: Seznam poradců a asistentů předsedy a místopředsedů PSP
ISP (příhlásit)