Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/001084
Datum: 28. 1. 2020
Věc: Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 36 odst.7
ISP (příhlásit)