Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/001030
Datum: 27. 1. 2020
Věc: Cesta do Peru

PS2020001030 - Cesta do Peru.docx (Dokument DOCX, 3 MB)ISP (příhlásit)