Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souladu s bodem 6 Zásad pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, příkazu č. 1/2000 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, v platném znění, a podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Kancelář Poslanecké sněmovny oprávněna požadovat úhradu za poskytování informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Kancelář Poslanecké sněmovny podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., upravuje sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad:

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 (černobílé)

od 5-ti listů   3,- Kč *)

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 (černobílé)

od 5-ti listů   4,- Kč *)

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 (černobílé)

od 5-ti listů   5,- Kč *)

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 (černobílé)

od 5-ti listů   6,- Kč *)

*) Na vyžádání barevná kopie

dvojnásobek příslušné částky stanovené za černobílé kopie

1ks nenahraného CD ROM (na vyžádání žadatele)

7,- Kč

Vyhledání a zpracování informace – při větším rozsahu podávané informace

 

400,- Kč (účtovat od 1 hodiny výše za každou započatou hodinu)

Odeslání faxové zprávy

od 5-ti listů   6,- Kč

Náklady na poštovní služby

 

 

Obyčejné psaní - prioritní

Obyčejné psaní - ekonomické

Doporučené psaní - prioritní

Doporučené psaní - ekonomické

Příplatek za dodejku

Příplatek za dodání do vlastních rukou

Do hmotnosti

50 g

100 g

500 g

1kg

2kg

 

 

 

 

 

22,- Kč

25,80 Kč

29,60 Kč

35,30 Kč

 

15,- Kč

18,80 Kč

22,60 Kč

28,80 Kč

 

49,70 Kč

57,- Kč

59,80 Kč

65,30 Kč

70,80 Kč

42,70 Kč

50,- Kč

52,80 Kč

58,30 Kč

63,80 Kč

19,30 Kč

14,50 Kč

Ostatní neuvedené poštovné (např. balíčky atd.) se bude účtovat v cenách platného ceníku poštovních služeb České pošty, s.p. – informaci podá oddělení spisové služby.

Postup při podání a účtování za podání informace:

a) Informace je požadována telefonicky

- úhrada za podání informace nebude vyžadována.

Pozn.: žadatel může být vyzván k písemnému podání žádosti.

b) Informace je požadována písemně:

- po prostudování žádosti je nutno předem sdělit žadateli výši nákladů, které bude Kancelář Poslanecké sněmovny požadovat za zpracování a zaslání požadované informace

- v případě, že bude požadována úhrada, příslušný zpracovatel předloží na ekonomické oddělení Kanceláře Poslanecké sněmovny výši požadované úhrady za poskytnutí informace včetně rozpisu částky, jména, adresy žadatele a stručného popisu žádosti. Ekonomické oddělení podá zpracovateli zprávu o obdržené platbě

- úhrada může být provedena v hotovosti v pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo zaslána na bankovní účet Kanceláře Poslanecké sněmovny

- po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů bude informace poskytnuta.
ISP (příhlásit)