Sněmovní dokumenty

Sněmovní dokument (SD) je označení pro dokument, který nemá jednacím řádem danou proceduru projednávání či je to pouze podklad pro sněmovní tisky. Kromě SD typu Podklady pro jednání PS jsou pouze v elektronické podobě a nejsou tištěny.

Data nyní obsahují pouze dva typy - Písemné pozměňovací návrhy a Podklady pro jednání PS.

Typ Písemné pozměňovací návrhy obsahuje pozměňovací návrh podaný poslancem k návrhu zákona. Tyto dokumenty se stanou platně podanými, pokud se k nim poslanec (ne nutně jejich předkladatel) přihlásí v podrobné rozpravě druhého čtení (tj. jakoby je v druhém čtení přednesl). Platně podané se poté stanou součástí sněmovního tisku typu Pozměňovací a jíné návrhy a budou projednávány v třetím čtení. V současné době neevidujeme u jednotlivých dokumentů jejich stav, tj. zda-li byly platně podány či nikoliv.

Typ Podklady pro jednání PS obsahuje, jak odpovídá názvu, dokumenty vztahující se k bodu pořadu schůze (např. návrhy usnesní PS) a u kterých není jednacím řádem daná zvláštní procedura projednávání (ty jsou pak sněmovními tisky).

Na SD lze odkazovat URL typu http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=CD&o=OBD , kde CD je číslo dokumentu (sd_dokument:cislo) a OBD je číslo volebního období (odvozeno od sd_dokument:id_obdobi: OBD = id_obdobi - 165 + 1).

Tabulka sd_dokument

Sloupec Typ Použití a vazby
id_dokument int Identifikátor sněmovního dokumentu
id_obdobi int Identifikátor volebního období, viz org:id_org
cislo int Číslo sněmovního dokumentu
typ int Typ sněmovního dokumentu, 12 - Podklady pro jednání PS, 13 - Písemné pozměňovací návrhy
nazev char(X) Název sněmovního dokumentu (u některých typů SD se nevyplňuje)
predkladatel char(X) Předkladatel sněmovního dokumentu - textový popis (u některých typů SD se nevyplňuje)
ct int Číslo sněmovního tisku, ke kterému se sněmovní dokument vztahuje, ve stejném volebním období jako sněmovní dokument.
id_x int Doplňující informace: je-li typ = 12, pak je obsahem id_osoba (viz osoba:id_osoba) poslance, který dokument předkládá.
end datetime(year to second) Ukončení editace sněmovního dokumentu (u některých typů zároveň čas zveřejnění)ISP (příhlásit)