Poslanci a osoby

Agenda eviduje osoby, jejich zařazení do orgánů a jejich funkce v orgánech a orgány jako takové.

Tabulka typ_organu

Orgány mají svůj typ, tyto typy mají hiearchickou strukturu.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_typ_org int Identifikátor typu orgánu
typ_id_typ_org int Identifikátor nadřazeného typu orgánu (typ_organu:id_typ_org), pokud je null či nevyplněno, pak nemá nadřazený typ
nazev_typ_org_cz char(X) Název typu orgánu v češtině
nazev_typ_org_en char(X) Název typu orgánu v angličtině
typ_org_obecny int Obecný typ orgánu, pokud je vyplněný, odpovídá záznamu v typ_organu:id_typ_org. Pomocí tohoto sloupce lze najít např. všechny výbory v různých typech zastupitelských sborů.
priorita int Priorita při výpisu

 

Tabulka typ_funkce

Tabulka definuje typ funkce v orgánu - pro každý typ orgánu jsou definovány typy funkcí. Texty názvů typu funkce se používají při výpisu namísto textů v funkce:nazev_funkce_LL .

Sloupec Typ Použití a vazby
id_typ_funkce int Identifikátor typu funkce
id_typ_org int Identifikátor typu orgánu, viz typ_organu:id_typ_org
typ_funkce_cz char(X) Název typu funkce v češtině
typ_funkce_en char(X) Název typu funkce v angličtině
priorita int Priorita při výpisu
typ_funkce_obecny int Obecný typ funkce, 1 - předseda, 2 - místopředseda, 3 - ověřovatel, jiné hodnoty se nepoužívají.

 

Tabulka funkce

Tabulka funkce vytváří záznam mezi orgánem a typem funkce, názvy v funkce:nazev_funkce_LL se používají pouze interně slouží k definování pořadí funkcionářů v případech, kdy je toto pořadí určeno.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_funkce int Identifikátor funkce, používá se v zarazeni:id_fo
id_organ int Identifikátor orgánu, viz organy:id_organ
id_typ_funkce int Typ funkce, viz typ_funkce:id_typ_funkce
nazev_funkce_cz char(X) Název funkce, pouze pro interní použití
priorita int Priorita výpisu

 

Tabulka organy

Některé orgány mají nadřazený orgán a pak je položka organy:organ_id_organ vyplněna, přičemž pouze v některých případech se tyto vazby využívají.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_organ int Identifikátor orgánu
organ_id_organ int Identifikátor nadřazeného orgánu, viz organy:id_organ
id_typ_organu int Typ orgánu, viz typ_organu:id_typ_organu
zkratka char(X) Zkratka orgánu, bez diakritiky, v některých připadech se zkratka při zobrazení nahrazuje jiným názvem
nazev_organu_cz char(X) Název orgánu v češtině
nazev_organu_en char(X) Název orgánu v angličtině
od_organ date Ustavení orgánu
do_organ date Ukončení orgánu
priorita int Priorita výpisu orgánů
cl_organ_base int Pokud je nastaveno na 1, pak při výpisu členů se nezobrazují záznamy v tabulkce zarazeni kde cl_funkce == 0. Toto chování odpovídá tomu, že v některých orgánech nejsou členové a teprve z nich se volí funkcionáři, ale přímo se volí do určité funkce.

 

Tabulka osoby

Obsahuje jména osob, které jsou zařazeni v orgánech. Vzhledem k tomu, že k jednoznačnému rozlišení osob často není dostatek informací, je možné, že ne všechny záznamy odkazují na jedinečné osoby, tj. některé osoby jsou v tabulce vícekrát.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_osoba int Identifikátor osoby
pred char(X) Titul pred jmenem
jmeno char(X) Jméno
prijmeni char(X) Příjmení, v některých případech obsahuje i dodatek typu "st.", "ml."
za char(X) Titul za jménem
narozeni date Datum narození, pokud neznámo, pak 1.1.1900.
pohlavi char(X) Pohlaví, "M" jako muž, ostatní hodnoty žena
zmena date Datum posledni změny
umrti date Datum úmrtí

 

Tabulka zarazeni

Obsahuje data zařazení v orgánu nebo data funkcí osoby v orgánu. Pokud je zarazeni:do_o typu null, pak jde o aktuální zařazení.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_osoba int Identifikátor osoby, viz osoba:id_osoba
id_of int Identifikátor orgánu či funkce: pokud je zároveň nastaveno zarazeni:cl_funkce == 0, pak id_o odpovídá organy:id_organ, pokud cl_funkce == 1, pak odpovídá funkce:id_funkce.
cl_funkce int Status členství nebo funce: pokud je rovno 0, pak jde o členství, pokud 1, pak jde o funkci.
od_o datetime(year to hour) Zařazení od
do_o datetime(year to hour) Zařazení do
od_f date Mandát od. Nemusí být vyplněno a pokud je vyplněno, pak určuje datum vzniku mandátu a zarazeni:od_o obsahuje datum volby.
do_f date Mandát do. Nemusí být vyplněno a pokud je vyplněno, určuje datum konce mandátu a zarazeni:do_o obsahuje datum ukončení zařazení.

 

Tabulka poslanec

Uchovává další informace o poslanci vzhledem k volebnímu období: kontaktní údaje, adresa regionální kanceláře a podobně. Některé údaje jsou pouze v aktuálním volebním období.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_poslanec int Identifikátor poslance
id_osoba int Identifikátor osoby, viz osoba:id_osoba
id_kraj int Volební kraj, viz organy:id_organu
id_kandidatka int Volební strana/hnutí, viz org:id_organu, pouze odkazuje na stranu/hnutí, za kterou byl zvolen a nemusí mít souvislost s členstvím v poslaneckém klubu.
id_obdobi int Volební období, viz organy:id_organu
web char(X) URL vlastních stránek poslance
ulice char(X) Adresa regionální kanceláře, ulice.
obec char(X) Adresa regionální kanceláře, obec.
psc char(X) Adresa regionální kanceláře, PSČ.
email char(X) E-mailová adresa poslance, případně obecná posta@psp.cz.
telefon char(X) Adresa regionální kanceláře, telefon.
fax char(X) Adresa regionální kanceláře, fax.
psp_telefon char(X) Telefonní číslo do kanceláře v budovách PS.
facebook char(X) URL stránky služby Facebook.
foto int Pokud je rovno 1, pak existuje fotografie poslance.

 

Tabulka pkgps

Obsahuje GPS souřadnice regionálních kanceláří poslanců.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_poslanec int Identifikátor poslance, viz poslanec:id_poslanec
adresa char(X) Adresa kanceláře, jednotlivé položky jsou odděleny středníkem
sirka char(X) Severní šířka, WGS 84, formát GG.AABBCCC, GG = stupně, AA - minuty, BB - vteřiny, CCC - tisíciny vteřin
delka char(X) Východní délka, WGS 84, formát GG.AABBCCC, GG = stupně, AA - minuty, BB - vteřiny, CCC - tisíciny vteřin

 

Tabulka osoba_extra

Obsahuje vazby na externí systémy. Je-li typ = 1, pak jde o vazbu na evidenci senátorů na senat.cz

Sloupec Typ Použití a vazby
id_osoba int Identifikátor osoby, viz osoba:id_osoba
id_org int Identifikátor orgánu, viz org:id_org
typ int Typ záznamu, viz výše.
obvod int Je-li typ = 1, pak jde o číslo senátního obvodu
strana char(X) Je-li typ = 1, pak jde o název volební strany/hnutí či označení nezávislého kandidáta
id_external int Je-li typ = 1, pak je to identifikátor senátora na senat.czISP (příhlásit)