Rozpočet Poslanecké sněmovnyAktuální stav ke dni 30. května 2020.


rozbalit / sbalitRozpočet v KčČerpání
schválenýupravenýkonečnýCelkem v Kč%
BĚŽNÉ VÝDAJE1 357 106 692.001 380 554 692.001 380 554 692.00461 507 425.1133.43
Platy a podobné a související výdaje669 946 909.00684 664 909.00684 664 909.00213 105 187.0031.13
Platy217 244 239.00228 244 239.00228 244 239.0069 478 997.0030.45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech217 244 239.00228 244 239.00228 244 239.0069 478 997.0030.44
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář186 111 464.00186 111 464.00186 111 464.0048 301 521.0025.95
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 9 423 700.009 423 700.009 423 700.00100.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov2 746 511.002 746 511.002 746 511.00890 591.0032.43
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 138 600.00138 600.00138 600.00100.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie25 329 445.0025 329 445.0025 329 445.008 483 046.0033.49
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 1 282 600.001 282 600.001 282 600.00100.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice3 056 819.003 056 819.003 056 819.00803 839.0026.30
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 155 100.00155 100.00155 100.00100.00
Ostatní platby za provedenou práci283 463 465.00283 463 465.00283 463 465.0089 706 272.0031.65
Ostatní osobní výdaje6 944 365.006 944 365.006 944 365.002 816 572.0040.56
Ostatní osobní výdaje6 944 365.006 944 365.006 944 365.002 816 572.0040.56
Platy představitelů státní moci a některých orgánů276 519 100.00276 519 100.00276 519 100.0086 889 700.0031.42
Platy představitelů státní moci a některých orgánů276 519 100.00276 519 100.00276 519 100.0086 889 700.0031.42
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem169 239 205.00172 957 205.00172 957 205.0053 919 918.0031.18
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti124 175 511.00126 903 511.00126 903 511.0039 562 543.0031.18
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci68 576 737.0068 576 737.0068 576 737.0021 548 647.0031.42
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář46 155 643.0046 155 643.0046 155 643.0012 059 876.0026.13
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 2 337 077.002 337 077.002 337 077.00100.00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje1 722 202.001 722 202.001 722 202.00682 786.0039.65
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov681 135.00681 135.00681 135.00222 478.0032.66
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 34 373.0034 373.0034 373.00100.00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie6 281 703.006 281 703.006 281 703.002 118 428.0033.72
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 318 085.00318 085.00318 085.00100.00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice758 091.00758 091.00758 091.00202 328.0026.69
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 38 465.0038 465.0038 465.00100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění45 063 694.0046 053 694.0046 053 694.0014 357 375.0031.18
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci24 886 719.0024 886 719.0024 886 719.007 820 073.0031.42
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář16 750 032.0016 750 032.0016 750 032.004 376 569.0026.13
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 848 133.00848 133.00848 133.00100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje624 993.00624 993.00624 993.00247 781.0039.65
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov247 186.00247 186.00247 186.0080 738.0032.66
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 12 474.0012 474.0012 474.00100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie2 279 651.002 279 651.002 279 651.00768 790.0033.72
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 115 434.00115 434.00115 434.00100.00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice275 113.00275 113.00275 113.0073 424.0026.69
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 13 959.0013 959.0013 959.00100.00
Neinvestiční nákupy a související výdaje677 474 897.00685 984 897.00685 984 897.00243 447 569.8635.49
Nákupy materiálu36 984 011.0036 984 011.0036 984 011.0013 042 305.1935.27
Léky a zdravotnický materiál15 000.0015 000.0015 000.006 659.0044.39
Léky a zdravotnický materiál15 000.0015 000.0015 000.006 659.0044.39
Prádlo, oděv a obuv100 000.00100 000.00100 000.00132 970.30132.97
Prádlo, oděv, obuv - Kancelář100 000.00100 000.00100 000.00132 970.30132.97
Knihy, učební pomůcky a tisk3 100 000.003 100 000.003 100 000.001 492 417.7748.14
Knihy, učební pomůcky a tisk3 100 000.003 100 000.003 100 000.001 492 417.7748.14
Drobný hmotný dlouhodobý majetek10 000 000.0010 000 000.0010 000 000.003 477 979.3234.78
Drobný hmotný dlouhodobý majetek10 000 000.0010 000 000.0010 000 000.003 477 979.3234.78
Nákup materiálu jinde nezařazený23 769 011.0023 769 011.0023 769 011.007 932 278.8033.37
Materiál autoprovoz100 000.00100 000.00100 000.0011 595.8011.60
Všeobecný materiál - Kancelář10 569 011.0010 569 011.0010 569 011.003 868 741.6636.60
Květiny800 000.00800 000.00800 000.006 211.810.78
Květiny - pokladnou   30 373.90 
Nákup materiálu - Harrachov700 000.00700 000.00700 000.00355 364.4550.77
Nákup materiálu - Harrachov - režie100 000.00100 000.00100 000.0026 574.0026.57
Nákup materiálu - gastronomie10 500 000.0010 500 000.0010 500 000.003 402 120.8132.40
Nákup materiálu - gastronomie - režie500 000.00500 000.00500 000.00139 904.3727.98
Nákup materiálu - Lipnice400 000.00400 000.00400 000.0087 871.0021.97
Nákup materiálu Lipnice - režie100 000.00100 000.00100 000.003 521.003.52
Nákup vody, paliv a energie30 326 000.0030 326 000.0030 326 000.0011 981 357.1539.51
Studená voda1 696 000.001 696 000.001 696 000.001 206 055.0071.11
Studená voda - Kancelář1 670 000.001 670 000.001 670 000.001 198 055.0071.74
Studená voda - Lipnice26 000.0026 000.0026 000.008 000.0030.77
Plyn7 820 000.007 820 000.007 820 000.002 346 856.2630.01
Plyn - Kancelář7 000 000.007 000 000.007 000 000.002 158 056.2630.83
Plyn - Harrachov820 000.00820 000.00820 000.00188 800.0023.02
Elektrická energie17 810 000.0017 810 000.0017 810 000.007 704 245.5943.26
Elektrická energie - Kancelář16 550 000.0016 550 000.0016 550 000.007 070 489.5942.72
Elektrická energie - Harrachov360 000.00360 000.00360 000.00217 566.0060.44
Elektrická energie - Lipnice900 000.00900 000.00900 000.00416 190.0046.24
Pohonné hmoty a maziva3 000 000.003 000 000.003 000 000.00724 200.3024.14
Pohonné hmoty a maziva3 000 000.003 000 000.003 000 000.00724 200.3024.14
Nákup služeb295 241 886.00303 741 886.00303 741 886.00129 752 835.5542.72
Poštovní služby300 000.00300 000.00300 000.002 816.000.94
Poštovní služby300 000.00300 000.00300 000.002 816.000.94
Služby elektronických komunikací19 100 000.0019 100 000.0019 100 000.004 252 550.8622.26
Služby elektronických komunikací - poslanci12 000 000.0012 000 000.0012 000 000.002 395 358.9419.96
Služby elektronických komunikací - Kancelář7 040 000.007 040 000.007 040 000.001 845 811.6626.22
Služby elektronických komunikací - Harrachov30 000.0030 000.0030 000.007 562.7325.21
Služby elektronických komunikací - Lipnice30 000.0030 000.0030 000.003 817.5312.73
Služby peněžních ústavů4 450 000.004 450 000.004 450 000.002 410 572.6654.17
Služby peněžních ústavů - pojištění zahraničních cest150 000.00150 000.00150 000.0012 104.008.07
Služby peněžních ústavů - Kancelář4 300 000.004 300 000.004 300 000.002 395 264.6655.70
Služby peněžních ústavů - Kancelář - pojištění zahraničních cest   3 204.00 
Nájemné73 952 359.0073 952 359.0073 952 359.0033 579 043.4945.41
Nájemné62 952 359.0062 952 359.0062 952 359.0022 612 152.9035.92
Nájemné - Kancelář11 000 000.0011 000 000.0011 000 000.0010 966 890.5999.70
Konzultační, poradenské a právní služby2 700 000.002 700 000.002 700 000.001 004 942.7037.22
Konzultační, poradenské a právní služby2 700 000.002 700 000.002 700 000.001 004 942.7037.22
Služby školení a vzdělávání2 000 000.002 000 000.002 000 000.00604 063.0030.02
Služby školení a vzdělávání2 000 000.002 000 000.002 000 000.00604 063.0030.20
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi500 000.0017 000 000.0017 000 000.0010 938 364.2164.34
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi500 000.008 500 000.008 500 000.008 495 477.6999.95
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - 28 8 500 000.008 500 000.002 442 886.5228.74
Nákup ostatních služeb192 239 527.00184 239 527.00184 239 527.0076 960 482.6341.77
Služby asistentů poslanců117 600 000.00117 600 000.00117 600 000.0046 732 926.9139.74
Nákup služeb13 239 527.005 239 527.005 239 527.007 366 309.46140.59
Nákup stravenek50 000.0050 000.0050 000.0010 629.2021.26
Tisk, foto a jiné služby250 000.00250 000.00250 000.00101 000.0040.40
Překlady a tlumočení2 000 000.002 000 000.002 000 000.00319 298.1215.96
Parkovné500 000.00500 000.00500 000.00196 785.2539.36
Nerozlišené platby   - 337 341.00 
KD Pragma54 000 000.0054 000 000.0054 000 000.0020 988 541.8538.87
Nákup služeb - květinářské práce2 000 000.002 000 000.002 000 000.00908 606.1045.43
Nákup služeb - DF 11 200 000.001 200 000.001 200 000.00200 969.0516.75
Nákup služeb - Harrachov250 000.00250 000.00250 000.0047 933.3019.17
Nákup služeb - gastronomie1 000 000.001 000 000.001 000 000.00391 947.7039.19
Nákup služeb - Lipnice150 000.00150 000.00150 000.0032 876.6921.92
Ostatní nákupy84 391 000.0084 391 000.0084 391 000.0016 168 053.7619.16
Opravy a udržování40 530 000.0040 530 000.0040 530 000.009 174 322.6522.64
Opravy a udržování automobilů1 000 000.001 000 000.001 000 000.00473 441.1347.34
Opravy a udržování budov Kanceláře35 330 000.0035 330 000.0035 330 000.007 354 305.5420.82
Opravy a udržování inventáře2 000 000.002 000 000.002 000 000.00436 334.0521.82
Údržba PC v regionech500 000.00500 000.00500 000.0054 450.0010.89
Opravy a udržování - Harrachov850 000.00850 000.00850 000.00228 330.7026.86
Opravy a udržování - Lipnice850 000.00850 000.00850 000.00627 461.2373.82
Programové vybavení200 000.00200 000.00200 000.001 119 738.00559.87
Programové vybavení200 000.00200 000.00200 000.001 119 738.00559.87
Cestovné39 536 000.0039 536 000.0039 536 000.005 095 424.5612.89
Cestovné - valutové výdaje poslanci10 200 000.0010 200 000.0010 200 000.00527 756.715.17
Cestovné - letenky poslanci11 000 000.0011 000 000.0011 000 000.001 198 025.4010.89
Cestovné - ubytování poslanci6 436 000.006 436 000.006 436 000.002 176 044.0333.81
Cestovné - výjezdní zasedání poslanci1 400 000.001 400 000.001 400 000.0018 681.001.33
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)500 000.00500 000.00500 000.007 323.801.46
Cestovné - valutové výdaje Kancelář2 800 000.002 800 000.002 800 000.00431 962.1815.43
Cestovné - letenky Kancelář3 800 000.003 800 000.003 800 000.00356 839.309.39
Cestovné - ubytování Kancelář3 000 000.003 000 000.003 000 000.00334 946.1411.16
Cestovné tuzemské300 000.00300 000.00300 000.0032 160.0010.72
Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář100 000.00100 000.00100 000.0011 686.0011.69
Pohoštění4 100 000.004 100 000.004 100 000.00774 773.5518.09
Pohoštění - přijetí zahraničních delegací1 100 000.001 100 000.001 100 000.0096 577.358.78
Pohoštění - ostatní útvary500 000.00500 000.00500 000.00158 082.0031.62
Pohoštění - pokladnou2 000 000.002 000 000.002 000 000.00443 398.2022.17
Pohoštění - výbory400 000.00400 000.00400 000.0059 987.0015.00
Pohoštění - oběd vlády45 000.0045 000.0045 000.007 296.0016.21
Pohoštění - semináře55 000.0055 000.0055 000.009 433.0017.15
Ostatní nákupy jinde nezařazené25 000.0025 000.0025 000.003 795.0015.18
Ostatní nákupy jinde nezařazené25 000.0025 000.0025 000.003 795.0015.18
Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty480 000.00480 000.00480 000.00537 949.00112.08
Převody vlastní pokladně280 000.00280 000.00280 000.00397 949.00142.12
Převody vlastní pokladně280 000.00280 000.00280 000.00397 949.00142.12
Jistoty200 000.00200 000.00200 000.00140 000.0070.00
Jistoty200 000.00200 000.00200 000.00140 000.0070.00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary230 052 000.00230 062 000.00230 062 000.0071 965 069.2131.29
Zaplacené sankce0.0010 000.0010 000.0010 000.00100.00
Zaplacené sankce 10 000.0010 000.0010 000.00100.00
Poskytnuté náhrady17 575 000.0017 575 000.0017 575 000.007 154 576.0040.71
Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům17 575 000.0017 575 000.0017 575 000.007 092 166.0040.35
Náhrady za pracovní úrazy Kancelář   15 000.00 
Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté   22 000.00 
Náklady soudního řízení   25 410.00 
Věcné dary1 300 000.001 300 000.001 300 000.00809 271.2062.25
Věcné dary1 150 000.001 150 000.001 150 000.00786 765.3068.41
Věcné dary - pokladnou150 000.00150 000.00150 000.0022 505.9015.00
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce211 177 000.00211 177 000.00211 177 000.0063 991 222.0130.03
Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa50 436 000.0050 436 000.0050 436 000.0011 648 706.0123.10
Paušální náhrady výdajů poslanců130 123 000.00130 123 000.00130 123 000.0040 820 436.0031.37
Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci5 280 000.005 280 000.005 280 000.001 698 400.0032.17
Individuální nájemné poslanců25 338 000.0025 338 000.0025 338 000.009 823 680.0038.77
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní6 904 886.007 124 886.007 124 886.003 012 042.6742.28
Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity4 344 886.004 564 886.004 564 886.001 751 653.6738.38
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů4 344 886.004 564 886.004 564 886.001 751 653.6738.37
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů4 344 886.004 344 886.004 344 886.001 531 653.6735.25
Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů - 28 220 000.00220 000.00220 000.00100.00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby2 560 000.002 560 000.002 560 000.001 260 389.0049.24
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu2 500 000.002 500 000.002 500 000.001 222 550.0048.09
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu2 500 000.002 500 000.002 500 000.001 222 550.0048.90
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům60 000.0060 000.0060 000.0037 839.0063.07
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům60 000.0060 000.0060 000.0037 839.0063.07
Neinvestiční transfery obyvatelstvu780 000.00780 000.00780 000.00382 798.0049.08
Náhrady placené obyvatelstvu780 000.00780 000.00780 000.00382 798.0049.08
Náhrady mezd v době nemoci780 000.00780 000.00780 000.00382 798.0049.08
Náhrady mezd v době nemoci - poslanci80 000.0080 000.0080 000.00102 884.00128.61
Náhrady mezd v době nemoci - Kancelář500 000.00500 000.00500 000.00187 480.0037.50
Náhrady mezd v době nemoci - ostatní osobní výdaje10 000.0010 000.0010 000.0011 723.00117.23
Náhrady mezd v době nemoci - Harrachov10 000.0010 000.0010 000.007 546.0075.46
Náhrady mezd v době nemoci - gastronomie180 000.00180 000.00180 000.0073 165.0040.65
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí2 000 000.002 000 000.002 000 000.001 559 827.5878.00
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí50 000.0050 000.0050 000.0032 339.1164.68
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí50 000.0050 000.0050 000.0032 339.1164.68
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí50 000.0050 000.0050 000.0032 339.1164.68
Členské příspěvky mezinárodním organizacím1 950 000.001 950 000.001 950 000.001 527 488.4778.34
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím1 850 000.001 850 000.001 850 000.001 505 161.8681.36
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím1 850 000.001 850 000.001 850 000.001 505 161.8681.36
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím100 000.00100 000.00100 000.0022 326.6122.33
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím100 000.00100 000.00100 000.0022 326.6122.33
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE25 300 000.0032 260 282.8532 260 282.8511 992 937.4237.18
Investiční nákupy a související výdaje25 300 000.0032 260 282.8532 260 282.8511 992 937.4237.18
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 850 000.004 850 000.004 850 000.001 351 096.8927.86
Programové vybavení4 850 000.004 850 000.004 850 000.001 351 096.8927.86
Programové vybavení - informatika4 150 000.004 150 000.004 150 000.001 351 096.8932.56
Programové vybavení - audio - video700 000.00700 000.00700 000.000.00 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku20 450 000.0027 410 282.8527 410 282.8510 641 840.5338.83
Budovy, haly a stavby7 000 000.0013 960 282.8513 960 282.856 755 676.7248.39
Sněmovní6 000 000.006 000 000.006 000 000.005 547 231.5792.45
Sněmovní - 28 6 960 282.856 960 282.850.00 
Harrachov1 000 000.001 000 000.001 000 000.001 208 445.15120.84
Stroje, přístroje a zařízení550 000.00550 000.00550 000.00307 045.9755.83
Stroje, přístroje, zařízení390 000.00390 000.00390 000.00195 528.7450.14
Kancelářská technika   47 190.00 
Nábytek160 000.00160 000.00160 000.0064 327.2340.20
Dopravní prostředky4 900 000.004 900 000.004 900 000.001 157 540.0023.62
Dopravní prostředky4 900 000.004 900 000.004 900 000.001 157 540.0023.62
Výpočetní technika8 000 000.008 000 000.008 000 000.002 421 577.8430.27
Výpočetní technika8 000 000.008 000 000.008 000 000.002 285 646.4428.57
Hlasovací zařízení   135 931.40 

Některé funkce, např. grafy, lze správně zobrazit pouze na prohlížečích Chrome, Firefox či Safari.ISP (příhlásit)