Sněmovní tisk 724
Vl.n.z. o státním dluhopis.programu na poskytnutí fin.pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 724/0 dne 30. 1. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 2. 2009 (usnesení č. 342). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 2. 2009 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 2. 2009 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1064).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 2. 2009.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 107/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, finanční pomoc, Lotyšsko, pomoc do zahraničíISP (příhlásit)