Sněmovní tisk 349
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 349/0 dne 12. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 530).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 319, usnesení č. 576).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2007.
  Návrh zákona 18. 1. 2008 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 349/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 349/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 46, usnesení č. 585).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 29. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 76/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní právo, soutěžní řízení, veřejná zakázka, zjednodušení legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)