Sněmovní tisk 342
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 342/0 dne 18. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1324/22, PID KORNCKEH66ZZ.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 18. 11. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 47).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 18. 11. 2022.
  Určila zpravodaje: Bc. Jiří Navrátil, MBA a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou .
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 1711.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 161, usnesení č. 454).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 456/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1678Lucie Šafránková22934-35648.docx (31 KB) 24. 11. 2022 v 13:10:42
1679Lucie Šafránková22935-35649.docx (31 KB) 24. 11. 2022 v 13:11:55
1680Lucie Šafránková22936-35650.docx (31 KB) 24. 11. 2022 v 13:12:51
1681Lucie Šafránková22937-35651.docx (32 KB) 24. 11. 2022 v 13:14:12
1682Lucie Šafránková22938-35652.docx (30 KB) 24. 11. 2022 v 13:16:21
1683Lucie Šafránková22939-35653.docx (33 KB) 24. 11. 2022 v 13:17:29
1684Lucie Šafránková22940-35654.docx (32 KB) 24. 11. 2022 v 13:18:29
1689Lucie Šafránková22945-35660.docx (32 KB) 29. 11. 2022 v 09:44:07
1692Lucie Šafránková22948-35662.docx (33 KB) 4. 1. 2023 v 13:11:32
1697Lucie Šafránková22953-35669.docx (13 KB) 12. 5. 2024 v 09:30:33
1707Vít Kaňkovský22963-35686.docx (26 KB) 30. 11. 2022 v 18:51:35
1708Vít Kaňkovský22964-35687.docx (24 KB) 30. 11. 2022 v 18:52:12
1709Marian Jurečka22965-35688.docx (19 KB) 1. 12. 2022 v 08:08:06
1710Aleš Juchelka22966-35689.docx (44 KB) 1. 12. 2022 v 09:43:34


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, rodinné přídavky, sociální zabezpečení, životní minimum

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)