Sněmovní tisk 321
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2022.
Zástupce navrhovatele: Ochodnická M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 21. 10. 2022.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0321.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2022. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 11. 2022 jako tisk 321/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1320/22, PID ALBSCKK8TQNV.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2022 (usnesení č. 103). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 489). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 65, usnesení č. 489).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 59/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kouření, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)