Sněmovní tisk 314
Návrh zákona o územním plánování (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vladimír Paulík předložil sněmovně návrh zákona 6. 8. 1999Vladimír Paulík.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 314/0 dne 10. 8. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1999 jako tisk 314/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: stavební povolení, stavební právo, trestní sankce, trestný čin, územní plánováníISP (příhlásit)