Sněmovní tisk 285
Vl.n.z. o někt. opatř. proti šíření teroristického obsahu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 285/0 dne 18. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 616/22, PID KORNCBQGD38R.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Petr Letocha a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 346).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 31 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 285/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 493).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 1. 2023.
  Zákon Senátem schválen 16. 2. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 67/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: sociální média, terorismus, virtuální společenstvíISP (příhlásit)