Sněmovní tisk 235
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 3. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 609/22, PID KORNCEHJUYYL.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: Ing. Vladimíra Lesenská a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 276).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 235/2, který byl rozeslán 16. 6. 2022 v 19:05.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2022 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 9, usnesení č. 305).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 6. 2022.
  Zákon Senátem schválen 29. 6. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 29. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 203/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
923Aleš Juchelka22179-34465.docx (50 KB) 15. 6. 2022 v 09:31:32
924Aleš Juchelka22180-34466.docx (41 KB) 15. 6. 2022 v 09:32:20
926Lucie Šafránková22182-34468.docx (30 KB) 15. 6. 2022 v 10:09:27


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, chudoba, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)