Sněmovní tisk 208
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 475/14, PID KORN9GXHEE7B.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).

 • L

  Projednávání proběhlo 20. 6. 2014 na 11. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 391).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 8. 2014.
  Návrh zákona 28. 8. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 397).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 26. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 201/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1016Karel Fiedler06477-07894.doc (14 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 2. 7. 2014 v 09:11:46
1051Ladislav Šincl06512-07986.odt (15 KB) / PDF (98 KB, 5 stran) 14. 7. 2014 v 11:04:39
1052Miroslav Kalousek06513-07987.doc (52 KB) / PDF (390 KB, 4 strany) 14. 7. 2014 v 15:51:16
1053Zbyněk Stanjura06514-07988.doc (19 KB) / PDF (307 KB, 5 stran) 15. 7. 2014 v 08:56:41
1054Zbyněk Stanjura06515-07989.doc (32 KB) / PDF (407 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 08:58:44
1055Zbyněk Stanjura06516-07990.doc (20 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 15. 7. 2014 v 08:59:34
1056Milan Urban06517-07991.odt (22 KB) / PDF (78 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 12:10:04
1062Karel Fiedler06523-07997.doc (13 KB) / PDF (270 KB, 1 strana)
06523-07998.doc (15 KB) / PDF (299 KB, 1 strana)
 15. 7. 2014 v 13:30:08
1065Karel Fiedler06526-08000.doc (13 KB) / PDF (270 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 14:09:12
1066Karel Fiedler06527-08001.doc (15 KB) / PDF (299 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 14:09:47
1067Adam Rykala06528-08002.doc (26 KB) / PDF (308 KB, 3 strany) 15. 7. 2014 v 14:38:11
1068Jiří Koskuba06529-08003.doc (22 KB) / PDF (360 KB, 3 strany) 15. 7. 2014 v 14:59:07
1069Jiří Koskuba06530-08004.doc (21 KB) / PDF (315 KB, 2 strany) 15. 7. 2014 v 15:00:04
1070Jiří Koskuba06531-08005.doc (33 KB) / PDF (385 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 15:01:35
1071Jiří Koskuba06532-08006.doc (32 KB) / PDF (373 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 15:02:15
1072Jiří Koskuba06533-08007.doc (28 KB) / PDF (326 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 15:02:52
1073Jiří Koskuba06534-08008.doc (27 KB) / PDF (322 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 15:03:36
1085Štěpán Stupčuk06546-08027.doc (42 KB) / PDF (329 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 16:29:04


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie, Poplatky, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: daň, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)