Sněmovní tisk 202
Novela z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 13. 4. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 200/22, PID KORNCC5GGFPK.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 212).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 28. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 57, usnesení č. 212).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 5. 2022.
  Zákon Senátem schválen 16. 6. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 22. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 6. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 177/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, úřední dokument, úřední list

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)