Sněmovní tisk 1171
Vl. n. z. o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1171/0 dne 1. 3. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 125/21, PID ALBSBY2GUJKS.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 1. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 97).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 2. 3. 2021 poslancům jako sněmovní dokument 7680.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 1544).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1545).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 5. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 121/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7654Markéta Pekarová Adamová19878-30237.docx (9 KB) / PDF (330 KB, 1 strana) 2. 3. 2021 v 15:47:28
7655Markéta Pekarová Adamová19879-30238.docx (11 KB) / PDF (263 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 15:48:07
7661Jan Bauer19885-30251.docx (20 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 16:52:35
7668Dominik Feri19892-30261.docx (14 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 2. 3. 2021 v 17:05:27
7669Dominik Feri19893-30262.doc (33 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 2. 3. 2021 v 17:05:41
7670Dominik Feri19894-30263.doc (32 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 2. 3. 2021 v 17:05:57
7671Dominik Feri19895-30264.doc (33 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 2. 3. 2021 v 17:06:18
7678Markéta Pekarová Adamová19902-30271.docx (11 KB) / PDF (263 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 19:51:22


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, infekční nemoc, příjem, sociální dávky, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)